Nodesk

Halvin 24kk sähkön kilpailutus (2023)—Vertaile tästä

Valitsemalla oikean sähkösopimuksen voi säästää kotitalouden kuluissa.

Moni kuluttaja suosii nykyään 24:n kuukauden sopimuksia niiden joustavuuden vuoksi.

Palvelumme tarjoaa parhaat 24:n kuukauden sähkösopimukset helposti ja edullisesti.

Miten vertailupalvelu toimii?

Klikkaa tästä siirtyäksesi 24kk sähkösopimusvertailupalveluun.

Valitse sitten sopimustyyppi > Määräaikainen.

24kk sähkösopimusten hintavertailu

Täytä muutkin tiedot asuinsijaintisi ja tarkempien tietojen osalta. Jos muut hakukentät eivät soita kelloja niin mene vain valmiiksi asetetuilla arvoilla!

Paina “Hae tuotteet” kohdasta.

Hae 24kk sähkösopimukset

Eteesi avautuu hakutulostaulukko.

Tässä listassa on kaikki määräaikaiset sopimukset. Näissä on ilmoitettuna määräaikaisuuden kesto.

Erillistä 24kk -filteriä ei tosin valitettavasti löydy.

Löytääksesi kaikki 24kk:n sopimukset, voit käydä taulukon läpi alusta loppuun. 24kk:n tarjousten kohdalla lukee aina 24kk.

Tietysti voit myös pikakäyttötoiminnalla (kuten CTRL + F tai CMD + F) etsiä taulukosta arvoja “24kk” tai “24 kk” (välilyönnillä).

24kk sähkösopimuksia

Miksi 24kk sähkösopimus on järkevä?

Määräaikaisessa sähkösopimuksessa hinta on usein vakio.

Tämä tarkoittaa, että maksat sähköstä saman summan koko sopimuskauden ajan, vaikka sähkön markkinahinta vaihtelisi.

Sähkön hinta voi muuttua nopeasti johtuen säästä, tuotannon kustannuksista tai poliittisista tekijöistä.

Jos sähkön markkinahinta vaikkapa kymmenkertaistuisi, maksat edelleen samaa ennalta sovittua hintaa!

Tässä mielessä sähkösopimus kiinteään määräaikaiseen 24kk:n diiliin on eräänlainen sijoitus.

Jos uskot tai ennakoit, että sähkön hinta tulee nousemaan tulevaisuudessa, voit säästää merkittävästi tekemällä edullisen 24kk:n määräaikaisen sähkösopimuksen.

Alla oleva kuva havainnollistaa tilannetta hyvin.

Sähkön hinnan nousu

Kuvan lähtötilanteessa kiinteä määräaikainen hinta ja sähkön markkinahinta ovat samaa luokkaa ( sininen ja punainen viiva ovat samoilla korkeuksilla).

Kuitenkoin hyvin nopeasti sähkön markkinahinta kääntyy jyrkkään nousuun.

Jos tässä vaiheessa sinulla olisi pörssisähködiili, maksaisit sähköstä huomattavasti enemmän.

Mutta pitkän kiinteän määräaikaisen sopparin ansiosta sähkön hinta pysyy sinulle samana seuraavan kahden vuoden ajan—hinnan noususta riippumatta!

24:n kuukauden sopimuksen avulla voit hyödyntää markkinoiden suotuisia tilanteita ja välttää sitoutumista korkeisiin hintoihin pitkäksi aikaa.

Toki 24kk:n määräaikainen sopimus voi olla huonokin idea.

Jos ennusteesi sähkön hinnan noususta ei käykään toteen, voi olla että maksat sähköstä kovaa ylihintaa pitkään.

Yllä olevassa kuvassa aluksi sähkön markkinahinta ja kiinteä sopimuksesi ovat samalla tasolla.

Mutta yhtäkkiä sähkön hinta laskee voimakkaasti. Tällöin maksat reipasta ylihintaa sähköstä pitkän aikaa.

Tällaisen tilanteen välttämiseksi voi olla fiksumpaa ottaa pörssisähködiili tai sitten vaikkapa 6kk:n tai 12kk:n määräaikainen sopimus.

Kaiken kaikkiaan, 24kk:n sähkösopimus voi olla viisas valinta muun muassa seuraavista syistä:

  1. Hinnoittelun vakaus: Yksi suurimmista eduista on hintavakaus. Kiinteähintainen 24kk sähkösopimus suojaa sinua mahdollisilta hinnanvaihteluilta markkinoilla. Näin voit budjetoida sähkökustannuksesi paremmin seuraavien kahden vuoden ajan.
  2. Vähemmän vaivaa: Kahden vuoden sopimus tarkoittaa, että sinun ei tarvitse huolehtia sähkösopimuksen uusimisesta vuosittain. Se vähentää hallinnollista vaivaa ja mahdollisia uusimismaksuja.
  3. Mahdolliset tarjoukset ja alennukset: Joillakin sähköyhtiöillä voi olla tarjouksia tai alennuksia pitkäaikaisille asiakkaille. 24kk sopimus voi siis tuoda mukanaan taloudellisia etuja.
  4. Turvallisuuden tunne: Pitkäaikainen sopimus antaa mielenrauhaa tietäessäsi, että sinulla on sähköä tulevat kaksi vuotta ilman yllättäviä hinnankorotuksia.

Miten valitsimme parhaat 24kk:n sopimukset?

Valinnassamme korostui asiantuntemus ja kokemus.

Energiaviraston tieto sähkömarkkinoista valaisi meille markkinoiden nykytilaa ja tulevaa suuntaa.

Saimme yhteistyökumppaneiltamme paitsi käytännönläheisiä neuvoja, myös vinkkejä omiin suosikkeihimme.

Haluamme tarjota lukijoille laajan yleiskatsauksen sähkösopimuksiin.

Listassamme yhdistyvät kaikki Suomen sähkösopimukset ja henkilökohtaiset suosikkimme.

Määräaikainen vs toistaiseksi voimassaoleva sopimus?

24kk sähkösopimukset (kuvituskuva)

Kesto

Kun tehdään määräaikainen sopimus, se on voimassa tietyn ennalta määritellyn ajanjakson, esimerkiksi 12 tai 24 kuukautta.

Kun tämä jakso päättyy, sopimus saattaa päättyä tai muuttua automaattisesti jatkuvaan sopimukseen, ellei toisin ole sovittu.

Toisaalta jatkuvat sopimukset ovat voimassa niin kauan kuin jompikumpi osapuoli haluaa sen lopettaa, yleensä irtisanomisaika on yhden kuukauden.

Hinnan vakaus

Määräaikaisessa sopimuksessa hinta pysyy usein samana koko sopimusajan.

Tämä suojaa kuluttajaa hintojen yllättävältä nousulta, mutta ei anna mahdollisuutta hyötyä, jos hinnat laskevat.

Toisin kuin määräaikaisissa, jatkuvissa sopimuksissa hinta voi olla joko kiinteä tai seurata markkinahintoja. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hintoja tietyin ehdoin ja heidän on ilmoitettava tällaisista muutoksista kuluttajalle etukäteen.

Sitoutuminen

Määräaikaisen sopimuksen kohdalla asiakas sitoutuu sopimukseen tiettyyn päivämäärään saakka. Jos hän haluaa irtisanoa sopimuksen ennen tämän päivämäärän saapumista, siitä saattaa seurata lisäkuluja.

Sen sijaan jatkuvissa sopimuksissa asiakkaalla on enemmän joustavuutta. Hän voi tehdä muutoksia sopimukseensa tai irtisanoa sen ilman ylimääräisiä kuluja, kunhan muistaa noudattaa irtisanomisajan ehtoja.

Tarjoukset ja alennukset

Määräaikaisten sopimusten yhteydessä saatetaan tarjota erilaisia kampanjoita ja alennuksia, jotka voivat tehdä niistä houkuttelevan vaihtoehdon.

Vaikka jatkuvat sopimukset eivät yleensä tarjoa vastaavia alkuetuja, ne voivat osoittautua edullisemmiksi pitkällä aikavälillä.

Miksi sähkön hinta vaihtelee?

Kiinteähintaisen sähkösopimuksen myötä maksat sähköstä aina saman hinnan, mutta on hyvä ymmärtää, että tämä hinta voi pohjautua pörssisähkön hintaan, joka vaihtelee usein – jopa joka tunti.

Jos sähkösopimuksesi hinta määräytyy pörssisähkön perusteella, voit seurata sähkön hintaa täältä.

Pörssisähkön hinta juuri nyt

Tässä pari merkillisintä syytä sähkön hinnan vaihtelulle.

1. Kysynnän ja tarjonnan vaikutus

Kuten monilla muilla markkinoilla, sähkön hinnassa merkittävässä roolissa ovat kysyntä ja tarjonta.

Hinnat saattavat heikentyä, jos tuotanto ylittää kysynnän.

Vastaavasti, esimerkiksi kylmien sääolosuhteiden aikana kysynnän kasvaessa hinta saattaa kivuta ylöspäin.

2. Sähkön tuotantokulut

Sähkön hintaan vaikuttaa sen valmistuskustannukset.

Polttoaineiden, kuten kivihiilen, öljyn ja maakaasun hinnanvaihtelut voivat heijastua sähkön hintaan, erityisesti jos sähkö tuotetaan käyttämällä näitä polttoaineita.

3. Sääolosuhteet

Kylmä ja luminen Helsinki

Uusiutuvan energian lähteet, kuten aurinko- ja tuulivoima, ovat säästä riippuvaisia.

Tuulisina päivinä tuulivoiman tuotanto saattaa olla korkea, mikä voi johtaa sähkön hinnan laskuun. Sen sijaan, kun tuuli ei puhalla, hinta voi nousta.

4. Sähkön varastoinnin haasteet

Sähkön varastointi on haastavaa, ja vaikka teknologinen kehitys jatkuu, varastointimahdollisuudet ovat käytännössä olemattomat.

Jos tuotanto on suurempaa kuin kulutus, ylimääräistä sähköä ei voida taltioida, mikä voi aiheuttaa hinnan heilahtelua.

5. Poliittiset päätökset ja sääntely

Hallituksen toimet ja erilaiset sääntelyt, kuten verotus, päästöoikeuksien kauppa ja tukijärjestelmät, voivat myös vaikuttaa sähkön hintaan.

Esimerkiksi tukitoimet uusiutuvalle energialle saattavat alentaa sen hintaa.

6. Jakeluinfrastruktuurin tilanne

Sähkönjakeluverkoston kunto ja kapasiteetti vaikuttavat sähkön tehokkaaseen toimitukseen kuluttajille.

Mahdolliset verkon ongelmat saattavat aiheuttaa hintavaihteluita.

7. Kansainväliset vaikutukset

Kansainväliset sähkömarkkinat voivat heijastua paikallisiin hintoihin, koska sähköä kaupataan maiden välillä. Esimerkiksi naapurimaan sähköpula saattaa vaikuttaa kotimaisiin hintoihin.

Sähkön hinnanmuodostus on monimutkainen prosessi, johon vaikuttaa useita tekijöitä. Eri maissa ja alueilla eri tekijöiden vaikutus voi vaihdella niiden erityisominaisuuksien ja markkinatilanteen perusteella.