Nodesk

Kokkolan Energia Oy | Sähköyhtiöiden vertailu

Osoite: PL 165, 67100 Kokkola
Puhelinnumero: (08) 000 5060
Kotisivut: https://www.kokkolanenergia.fi/fi/
Perustamisvuosi: 1905

Esittelyssä Kokkolan Energia

Kokkolan Energia on perustettu vuonna 1905 ja sillä on mielenkiintoinen historia, sillä se oli alun perin tunnettu sauna- ja sähkölaitoksena. Vaikka alkuperäinen yleinen sauna ei enää ole käytössä, sähkölaitoksen toiminta jatkuu edelleen.

Tämä yritys on osa Kokkolan Energia -konsernin emoyhtiötä, johon kuuluu myös Kokkolan Energiaverkot Oy. Yhtiö sijaitsee Kokkolassa ja palvelee tuhansia asiakkaita ympäri Suomen.

Vaikka Kokkolan Energian palvelut keskittyvät vahvasti maakuntaan, yhtiö toimii koko Suomen alueella, tarjoten monipuolisen valikoiman sähkösopimuksia sekä kotitalouksille että yrityksille.

Yhtiön omat voimalaitokset tuottavat sähköä, kaukolämpöä ja prosessihöyryä käyttäen pääasiassa kotimaisia polttoaineita, kuten turvetta ja biopolttoaineita, esimerkiksi sahanpurua, kuorta ja metsäenergiaa. Nämä biopolttoaineet kattavat noin 34 prosenttia yhtiön polttoainetarpeesta, kun taas loppuosa energiatarpeesta täytetään muilla energialähteillä, kuten ydinvoimalla, vesivoimalla, hiilikivellä ja turpeella.

Yhtiön vastuullisuus

Kokkolan Energia keskittyy tuottamaan ympäristöystävällistä energiaa, ja yrityksen sähköntuotannossa fossiilisten polttoaineiden osuus on alle neljänneksen. Suurin osa energiasta, eli kaksi kolmasosaa, saadaan ydinvoimasta, ja loput ovat peräisin uusiutuvista energialähteistä.

Yhtiön mukaan sähköntuotannossa käytetään ydinpolttoainetta 1,41 milligrammaa kilowattituntia kohti. Tämän tuotantotavan hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 232,41 grammaa kilowattituntia kohti, ja jäännösjakaumakerroin on 1,49 milligrammaa kilowattituntia kohti. Kokkolan Energia ei markkinoi sähköään täysin vihreänä, sillä vaikka osa tuotannosta perustuu uusiutuviin energialähteisiin, käytetään siinä myös ydinenergiaa.

Kokkolan kaupungin omistama Kokkolan Energia Oy toimii pääasiassa Kokkolasta käsin, kattaen toimintoja sähkön ja lämmön markkinoinnista ja myynnistä, omien voimalaitosten tuotannosta, lämpökaupoista teollisuuden kanssa sekä kaukolämmön myynnistä.