Nodesk

Mitä on pörssisähkö? Miten se toimii?

💡Lyhyesti: Pörssisähkö on sähkösopimus, jossa sähkön hinta määräytyy sähköpörssin mukaan ja vaihtelee tunneittain kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Kiinteähintainen sähkö on sopimus, jossa sähkön hinta on lukittu kiinteäksi sopimuskauden ajaksi eikä se muutu markkinatilanteen mukaan.

Tässä postauksessa opit pörssisähkön käytöstä, hinnoittelusta, sekä hyödyistä ja haitoista.

Pörssisähkö

Mitä tarkoitetaan termillä “pörssisähkö”?

Pörssisähkö on sähkönmyyntitapa, jossa sähkön hinta määräytyy suoraan sähköpörssin hintojen mukaan.

Toisin kuin kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa, joissa hinta on sovittu etukäteen tiettyyn ajankohtaan saakka, pörssisähkön hinta voi vaihdella tunti tunnilta.

Pörssisähkön hinta
Sähkön hintaesimerkki 31.10.20223

Hintavaihtelut johtuvat monista tekijöistä, kuten sähkön kysynnästä ja tarjonnasta, sääolosuhteista sekä muista markkinaolosuhteista.

Lumisade ja tuuli

Pörssisähkön ostajana maksat sähköstäsi juuri sen hinnan, mikä sähkölle on määräytynyt juuri sille ajan hetkelle.

Tämä voi tarkoittaa suuria säästöjä silloin, kun pörssihinnat ovat matalalla.

Toisaalta, kun hinnat nousevat, myös sähkölaskusi voi olla suurempi.

Miten sähkön hinta muodostuu pörssissä?

Sähköpörssissä sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan periaatteen mukaan.

Seuraavat tekijät vaikuttavat sähkön hinnan muodostumiseen pörssissä:

#1 Kysyntä ja tarjonta

Kun sähkön kysyntä on suurta ja tarjonta vähäistä, hinta nousee. Vastaavasti kun tarjontaa on paljon ja kysyntä vähenee, hinta laskee.

#2 Sääolosuhteet

Esimerkiksi kylmänä talvipäivänä, kun lämmityksen tarve on suurimmillaan, sähkön kysyntä voi kasvaa merkittävästi, mikä voi nostaa hintaa.

Tuulta rannikolla

Vastaavasti tuulisena päivänä, kun tuulivoimalat tuottavat paljon sähköä, tarjonta voi ylittää kysynnän ja hinta voi laskea.

#3 Tuotantokustannukset

Erilaisten energialähteiden, kuten kivihiilen, öljyn tai uraanin, hinnanmuutokset voivat vaikuttaa sähköntuotannon kustannuksiin ja sitä kautta pörssihintaan.

#4 Tuotantokapasiteetti

Jos sähköntuotantokapasiteetti on rajoitettua esimerkiksi huoltotöiden vuoksi, se voi vaikuttaa tarjontaan ja nostaa hintaa.

#5 Sähkön siirto

Siirtoyhteyksien kapasiteetti ja mahdolliset rajoitukset voivat vaikuttaa siihen, kuinka paljon sähköä voidaan siirtää alueelta toiselle.

Tämä voi vaikuttaa paikallisiin hintoihin.

Kaiken kaikkiaan, pörssisähkön hinta heijastaa monimutkaista yhdistelmää eri tekijöitä, jotka vaikuttavat sähkön kysyntään ja tarjontaan reaaliajassa.

Vertaile sähkön hintoja

Sähkön hinnoista puheen ollen, kannattaa käyttää kattavaa hintavertailutyökaluamme parhaan sähkösopimuksen löytämiseen.

Pörssisähkön hyödyt ja haitat

Miksi jotkut valitsevat pörssisähkösopimuksen?

Pörssisähkösopimuksen valitseminen on yksilöllinen päätös, joka perustuu usein kuluttajan omiin tarpeisiin, arvoihin ja riskinottokykyyn.

Tässä muutamia syitä pörssisähkölle.

Hinta: Kun markkinahinnat ovat alhaiset, pörssisähkön hinta voi olla edullisempi kuin kiinteähintaiset sopimukset.

Hintaoptimointi: Pörssisähkösopimus antaa kuluttajille mahdollisuuden olla aktiivisempia sähkönkäyttäjiä. He voivat esimerkiksi säätää sähkönkulutustaan sen mukaan, milloin sähkö on halvinta.

Hinnoittelun läpinäkyvyys: Pörssisähkössä hinta määräytyy reaaliaikaisesti pörssissä, mikä tekee hinnoittelusta läpinäkyvää. Asiakkaat voivat seurata hintavaihteluita ja ymmärtää, mistä heidän laskunsa koostuu.

Ympäristötietoisuus: Jotkut kuluttajat valitsevat pörssisähkösopimuksen, koska se voi mahdollistaa uusiutuvan energian suuremman osuuden heidän sähkönkulutuksessaan, erityisesti kun tuuli- ja aurinkovoima ovat tehokkaimmillaan.

Järvimaisemaa

Joustavuus: Pörssisähkösopimus voi olla joustavampi kuin kiinteähintainen sopimus. Se voi antaa kuluttajille mahdollisuuden vaihtaa sopimusta ilman sakkoja.

Intohimo markkinoihin: Jotkut ihmiset ovat kiinnostuneita energiamarkkinoista ja nauttivat mahdollisuudesta seurata markkinoiden liikkeitä ja tehdä päätöksiä sen perusteella.

Sähkön hinta kuvituskuva

Valinta pörssisähkösopimuksen ja muiden sähkösopimustyyppien välillä on lopulta yksilöllinen päätös. On tärkeää ymmärtää oma kulutustottumus ja budjetti ennen sopimuksen tekemistä.

Mitkä ovat pörssisähkön riskit ja mahdolliset haitat?

 1. Hinnan Vaihtelu: Pörssisähkön hinta voi vaihdella suuresti lyhyessä ajassa markkinatilanteen mukaan, mikä voi johtaa yllättäviin laskunousuihin.
 2. Ennakoimattomuus: Asiakkaat eivät voi etukäteen tietää tarkkaa sähkön hintaa, mikä voi tehdä budjetoinnista haastavaa.
 3. Mahdolliset Korkeammat Hinnat: Vaikka pörssisähkö voi joskus olla edullista, hinta voi myös nousta korkeammaksi kuin kiinteähintaisten sopimusten.
 4. Vaativa Seuranta: Aktiivinen hinnan seuranta ja kulutuksen mukauttaminen voi vaatia aikaa ja vaivaa.
 5. Markkinatilanteen Ymmärtäminen: Sähkömarkkinoiden dynamiikan ja tekijöiden ymmärtäminen vaatii tietämystä ja perehtymistä.

Nämä ovat joitakin pörssisähkön yleisimmistä riskeistä ja mahdollisista haitoista. On tärkeää huomioida nämä seikat ja tehdä perusteellinen arvio ennen pörssisähkösopimuksen solmimista.

Miten pörssisähkösopimus toimii?

Miten ja mistä pörssisähkösopimuksen voi tehdä?

#1 Valitse Palveluntarjoaja.

Lukuisia vertailupalveluita löytyy, kuten vaikkapa tämä.

Kun olet löytänyt sopivan tarjouksen, ota yhteyttä sähköyhtiöön puhelimitse tai vaikkapa verkkosivuston kautta.

Valmistaudu antamaan henkilötietosi, nykyinen sähkönkulutuksesi sekä mahdollinen nykyinen sopimuksesi.

Kun kaikki tiedot on annettu ja ehdot hyväksytty, voit allekirjoittaa pörssisähkösopimuksen. Usein tämä on mahdollista tehdä sähköisesti.

Kun sopimus on tehty, saat yleensä vahvistuksen sähköpostitse tai postitse.

On tärkeää lukea sopimusehdot huolellisesti ja varmistaa, että ymmärrät kaikki mahdolliset maksut ja velvoitteet ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Tässä esimerkkinä Helen.fi sähkösopimusehdot.

Miten sähkönkulutus laskutetaan pörssisähkösopimuksessa?

Pörssisähkön hinta määräytyy kolmen tekijän mukaan:

 • Nordpool-sähköpörssin tunneittain vaihtuva spot-hinta
 • Sähköverot
 • Yhtiökohtainen marginaali (kuukausittainen perusmaksu ja spot-hinnan lisämarginaali)

Ja tosiaan kuten jo monesti mainitsinkin, sähkön hinta vaihtelee, joten tämän kuun lasku voi olla täysin erilainen edellisen kuun laskuun verrattuna.

Jos sinulla on kysymyksiä laskustasi, ota yhteyttä sähköyhtiöösi selvennyksen saamiseksi.

Pörssisähkö vs. kiinteähintainen sähkösopimus

Pörssisähkö vs kiinteä sähkö

Pörssisähkö ja kiinteähintainen sähkösopimus ovat kaksi yleisintä sähkösopimustyyppiä.

Tässä muutamia niiden välisiä eroja.

Pörssisähkö

 • Hinnan vaihtelu: Pörssisähkön hinta perustuu sähköpörssin reaaliaikaiseen hintaan, joka vaihtelee tunneittain riippuen kysynnästä ja tarjonnasta.
 • Joustavuus: Tämä sopimus antaa kuluttajille mahdollisuuden hyötyä alhaisista sähköhinnoista, kun markkinahinnat laskevat. (Toki hinnat voi myös aina nousta…)

Kiinteähintainen sähkösopimus

 • Stabiili hinta: Sähkön hinta on lukittu etukäteen määrätyksi ajaksi, esimerkiksi vuodeksi tai useammaksi vuodeksi. Hinta ei muutu sopimuskauden aikana.
 • Ennakoitavuus: Kuluttaja voi helpommin budjetoida sähkökustannuksensa, koska tämä tietää tarkan hinnan etukäteen.
 • Vähemmän riskiä: Suojaa kuluttajia mahdollisilta hintapiikeiltä (toisaalta he eivät hyödy mahdollisista hintojen laskuista markkinoilla).

Kenelle pörssisähkö sopii parhaiten?

 1. Aktiivisille seuraajille: Niille, jotka haluavat ja voivat seurata sähkömarkkinoita ja tehdä muutoksia kulutustottumuksiinsa sähkön hinnan mukaan.
 2. Riskinottajille: Kuluttajille, jotka ovat valmiita ottamaan riskin hinnanvaihteluista toivoen pitkän aikavälin säästöjä, vaikka lyhyen aikavälin hinnat voivat vaihdella.

Kenelle kiinteähintainen sähkösopimus sopii parhaiten?

 1. Ennakoiville budjetoijille: Niille, jotka haluavat tietää tarkalleen, kuinka paljon he maksavat sähköstä joka kuukausi, ja joiden on helpompi budjetoida kiinteä summa.
 2. Riskiä välttäville: Kuluttajille, jotka haluavat suojautua sähkömarkkinoiden hinnanvaihteluilta ja arvostavat vakautta.
 3. Passiivisille kuluttajille: Ne, jotka eivät halua tai pysty seuraamaan sähkömarkkinoita aktiivisesti ja haluavat yksinkertaisen ja huolettoman sopimuksen.

Voiko pörssisähkön hintaa ennustaa?

Pörssisähkön hintaa on haastavaa ennustaa tarkasti, koska se riippuu monista muuttujista, kuten sääolosuhteista, vesitilanteesta, poliittisista päätöksistä ja kansainvälisistä energiamarkkinoista.

Pelkästään sään ennustaminen pitkälle aikavälille on lähes mahdotonta. Ja sää on vain yksi pörssisähkön hintaan vaikuttavista tekijöistä.

Vaikka erilaisia analyyttisiä työkaluja ja malleja käytetään hintaennusteiden tekemiseen, ne perustuvat usein historiallisiin tietoihin ja oletuksiin tulevasta.

Tämän vuoksi ennusteet eivät aina ole tarkkoja, ja sähkön hinta voi yllättää sekä nousemalla että laskemalla odotuksista poiketen.

On siis hyvä ymmärtää, että pörssisähkön hinta on luonteeltaan volatiili ja voi vaihdella merkittävästi lyhyessä ajassa.

Usein kysyttyä

Miksi pörssisähkön hinta vaihtelee päivittäin?

Pörssisähkön hinta vaihtelee päivittäin, koska se perustuu reaaliaikaiseen kysynnän ja tarjonnan suhteeseen sähköpörssissä.

Kun sähkön kysyntä kasvaa tai tarjonta vähenee, hinta nousee. Vastaavasti, kun kysyntä laskee tai tarjonta kasvaa, hinta laskee.

Sähkön kysyntä voi vaihdella esimerkiksi sään, vuorokaudenajan tai teollisuuden tarpeiden mukaan, ja tarjontaa voivat vaikuttaa esimerkiksi tuotantolaitosten kapasiteetti ja sääolosuhteet, kuten tuuli- tai vesivoiman saatavuus.

Onko pörssisähkö aina edullisempaa kuin kiinteähintainen sähkö?

Ei automaattisesti.

Pörssisähkö voi olla edullisempaa tietyissä markkinatilanteissa, kun sähkön hinta on alhainen.

Kuitenkin pörssisähkön hinta voi nousta korkeaksi, jos sähkön kysyntä on suurta ja tarjonta vähäistä. Kiinteähintainen sähkö tarjoaa ennustettavuutta ja vakautta, sillä hinta pysyy samana sopimuskauden ajan riippumatta markkinahintojen vaihteluista.

Toisaalta, jos pörssihinnat ovat pitkään matalalla, kiinteähintainen sopimus voi tulla kalliimmaksi kuin pörssisähkö.

Valinta riippuu yksilöllisistä tarpeista ja siitä, kuinka paljon hintavaihtelun riskiä kuluttaja on valmis ottamaan.

Miten sääolosuhteet vaikuttavat pörssisähkön hintaan?

Paljon!

Esimerkiksi kylmänä talvena sähkön kysyntä nousee lämmitystarpeen kasvaessa, mikä voi nostaa hintaa.

Toisaalta, tuulivoiman tuotanto riippuu tuulen voimakkuudesta, ja aurinkovoiman tuotanto auringonpaisteesta.

Runsas tuuli tai aurinkoiset päivät voivat lisätä tuotantoa ja laskea sähkön hintaa.

Myös vesivoiman tuotanto riippuu sateisuudesta ja vesivarantojen määrästä. Pitkät kuivat jaksot voivat vähentää vesivoiman tuotantoa ja nostaa sähkön hintaa.

Voinko vaihtaa pörssisähkösopimuksesta kiinteähintaiseen sopimukseen kesken sopimuskauden?

Kyllä voit. Useimmat sähköyhtiöt sallivat sopimustyyppien vaihdon kesken sopimuskauden, mutta on tärkeää tarkistaa oma sopimus ja sen ehdot ennen muutoksen tekemistä.

Joissakin tapauksissa voi olla mahdollisia sopimuksen purkamisesta aiheutuvia kuluja tai määräaikaisuuteen liittyviä ehtoja.

On suositeltavaa olla yhteydessä omaan sähköyhtiöön ja keskustella heidän kanssaan vaihtoehdoista ja mahdollisista kustannuksista ennen päätöksen tekemistä.

Miten voin seurata pörssisähkön hintakehitystä?

Reaaliaikaista hintakehitystä voit seurata vaikkapa täältä.

Lue myös

Mikä on kWh?

Pörssisähkön hinta