Nodesk

Halvin pörssisähkösopimus (2023): Vertailun tulokset täältä

Pörssisähkö tarkoittaa sähköä, jonka hinta määräytyy sähköpörssissä vallitsevan tarjonnan ja kysynnän perusteella.

Pörssisähkön hinta vaihtelee tunneittain. Näin ollen esimerkiksi pesukoneen käyttö voi olla 10 kertaa halvempaa/kalliimpaa tiettynä aikana vuorokaudesta.

Pörssisähkösopimuksen haltija siis vastaa itse sähkölaskunsa suuruudesta ajoittamalla oman kulutuksensa sähkön hinnan alhaisimmille tunneille.

Parhaat pörssisähkösopimukset

Näin löydät parhaat ja halvimmat pörssisähkösopimukset.

#1 Avaa Nodesk.fi:n sähkövertailutulokset.

#2 Valitse Sopimustyypit-osiosta “pörssijohdannainen” ja paina “Hae tuotteet”.

#3 Eteesi aukeaa parhaat pörssisähkösopimukset.

Pörssisähkön perusteet

Pörssisähkön avulla voit säästää sähkölaskussa valtavasti.

Mutta jotta näin tapahtuisi, pitää ymmärtää mitä pörssisähkö oikeasti on, sekä mistä hinta koostuu ja miksi se vaihtelee.

Eiköhän tehdä syvempi katselmus pörssisähkön ihmeelliseen maailmaan.

Miten sähkön hinta määräytyy pörssissä?

Sähkön hinta pörssissä määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan.

 • Kun kysyntä kasvaa (esimerkiksi kylminä päivinä, kun tarvitaan enemmän lämmitystä), mutta tarjonta pysyy samana tai vähenee, sähkön hinta yleensä nousee.
 • Kun kysyntä laskee (kuten lämpiminä aikoina tai öisin, jolloin laitteita käytetään vähemmän), ja tarjonta pysyy ennallaan tai kasvaa, sähkön hinta yleensä laskee.

Tämä muutos tapahtuu joka tunti, kuten alla olevasta kuvaajasta voit nähdä:

Toki tekijöitä on useita, eikä pelkkä kysyntä ja tarjonta selitä pörssisähkön hintaa täysin.

Tässä muutamia muita hintaan vaikuttavia tekijöitä.

 1. Sääolosuhteet: Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto riippuvat sääolosuhteista. Runsas tuuli ja aurinko lisäävät tuotantoa, mikä voi alentaa hintoja.
 2. Kapasiteetti: Voimalaitosten käyttöaste vaikuttaa siihen, kuinka paljon sähköä on saatavilla. Jos kapasiteettia on paljon käytössä, tarjonta kasvaa.
 3. Politiikka ja säädökset: Poliittiset päätökset ja ympäristösäädökset voivat rajoittaa tiettyjen energiamuotojen käyttöä tai edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mikä voi vaikuttaa hintoihin.
 4. Siirtoverkkojen tila: Sähkön siirtokyky ja mahdolliset rajoitukset siirtoverkoissa voivat vaikuttaa hintaan. Jos siirtoverkossa on pullonkauloja, se voi rajoittaa sähkön siirtoa ja nostaa hintoja.
Tyyni sää Helsingissä

Sähköpörssi toimii itseasiassa markkinapaikkana, jossa sähköä myyvät tuottajat ja sähköä “välittävät” tahot kohtaavat.

Pohjoismaissa sähköpörssi tunnetaan nimellä Nord Pool. Nordpoolissa kauppaa käydään sähköllä, joka toimitetaan tulevaisuudessa.

Sähkön hinta määritetään joka päivä klo 13:00 tulevalle päivälle tunneittain. Näin ollen sähkön hintapiikit näkyvät jo tuntikausia ennen niiden toteutumista, mikä tekee sähkön hinnan seurannasta selkeää.

Esimerkiksi meillä Nodeskilla on tuntikohtainen sähkönhintaseuraaja, josta voit lukea tämän hetken sähkön hinnan, sekä seuraavien tuntien hinnat.

Pörssisähkön reaaliaikainen hintaseuranta

Sähkön hinta voi siis vaihdella suurestikin. Tämä vaikuttaa kotitalouden sähkölaskun suuruuteen merkittävästi ihan muutaman tunnin aikaikkunalla.

Pörssisähkösopimukset

Tiesitkö, että tilastollisesti pörssisähkösopimukset ovat olleet kuluttajille edullisempia kuin kiinteät sähkösopimukset?

Jos on valmis seuraamaan sähkön pörssihintaa, on tällainen sopimustyyppi varsin kannattava.

Tyypillisin sähkösopimus on Spot-hintasopimus (tunnetummin tuntisähkö). Asiakas maksaa sähköstä pörssin tuntikohtaisen spot-hinnan mukaisesti. Hinta voi vaihdella paljon vuorokauden eri tunteina.

Toki sähkösopimukseen kuuluu myös lisäkuluja kuten perusmaksu ja siirtomaksut. Mutta iso osa laskusta muodostuu sähkön pörssihinnasta.

Jos pörssisähkö ei kuulosta hyvältä, kannattaa tehdä määräaikainen kiinteä sähkösopimus. Tämä lukitsee sähkön hinnan tietylle tasolle riippumatta siitä miten sähkön pörssihinnan käy.

Tämä kuva auttaa hahmottamaan näiden kahden pääsähkösopimustyypin väliset erot.

Pörssisähkön hinta muuttuu, kiinteän hinta pysyy vakiona

Pörssisähkösopimusten ehtoihin ja hinnanmuodostuksen mekanismeihin kannattaa tutustua huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä.

Pörssisähkösopimuksen ehdot ja niiden ymmärtäminen

Pörssisähkösopimuksen ehdot määrittelevät asiakkaan ja sähkönmyyjän väliset oikeudet ja velvollisuudet.

Tässä on lyhyt yleiskatsaus, mitä nämä ehdot yleensä sisältävät ja mitä niiden ymmärtämiseen tulee kiinnittää huomiota:

 1. Hinnoittelu: Sopimus selittää, miten sähkön hinta määräytyy, esim. onko se sidottu suoraan pörssin tuntihintaan vai onko olemassa jokin muu laskentamekanismi.
 2. Sopimuksen kesto: Pörssisähkösopimus on lähes aina toistaiseksi voimassa oleva.
 3. Laskutus: Miten ja kuinka usein laskutus tapahtuu.
 4. Sähkön alkuperä: Tuleeko sähkö tietyistä lähteistä, kuten uusiutuvasta energiasta.
 5. Ehtojen muutokset: Miten ja missä olosuhteissa myyjä voi muuttaa sopimusehtoja.
 6. Irtisanominen ja sopimuksen purkaminen: Milloin ja miten asiakas (tai myyjä) voi irtisanoa sopimuksen (ja seuraako siitä kuluja).
 7. Sopimussakot ja vakuudet: Onko olemassa maksuja sopimuksen ehtojen rikkomisesta tai tarvitseeko asiakkaan asettaa vakuus.
 8. Palvelutaso ja häiriötilanteet: Mitä tapahtuu, jos sähkökatkoja ilmenee, ja mikä on myyjän vastuu tällaisissa tilanteissa.

Kannattaa siis lukea sopimus huolellisesti ja tarvittaessa pyytää selvennyksiä sähkönmyyjältä.

Pörssisähkön edut ja haitat

Milloin pörssisähkö on edullisinta?

Pörssisähkö on tyypillisesti edullisinta silloin, kun sähkön kokonaiskysyntä on alhaista ja/tai tuotanto ylittää kulutuksen.

Yleisesti ottaen tämä tapahtuu öisin, viikonloppuisin ja lämpiminä vuodenaikoina, kun lämmityksen ja ilmastoinnin tarve on vähäisempää.

Myös kun tuulivoiman tai aurinkoenergian tuotanto on suurta, pörssisähkön hinta voi laskea merkittävästi.

Riskit pörssisähkössä

Pörssisähkön suurin riski on hinnan vaihtelu ja ennakoimattomuus.

Pörssihinnat voivat vaihdella paljonkin lyhyessä ajassa, ja äkilliset hintapiikit voivat aiheuttaa suuria laskuja ilman ennakkoilmoitusta.

Tämä taas ei päde määräaikaisessa kiinteässä sähkösopimuksessa, jossa sähkön hinta pysyy lukittuna samaan arvoon—riippumatta markkinahinnoista.

Pörssisähkön vertailu muihin sähkösopimustyyppeihin

Yleinen vaihtoehto pörssisähkölle on kiinteä sähkösopimus.

Kiinteähintaiset sopimukset tarjoavat hintavakauden, jolloin kuluttaja tietää sähkön hinnan koko sopimuskauden ajan.

Mutta jos pörssisähkön hinta laskeekin, kuten alla olevassa kuvassa on käynyt, jää kiinteä hinta silti korkealle. Tällöin kuluttaja voi maksaa varsin runsaasti liikaa sähköstään.

Eli vaikka pörssisähkö on riskialttiimpi sopimustyyppi, voi siitä olla valtavasti hyötyä—varsinkin jos hinta on alhainen ja osaa ajoittaa kulutuksen halvimmille tunneille.

Kiinteä vai pörssisähkö?

Päätös kiinteähintaisen ja pörssisähkön välillä riippuu usein budjetista, riskinsietokyvystä ja halusta seurata markkinoita.

Epävarmuustilanteessa kannattaakin lukaista tämä artikkeli parhaasta sähkösopimustyypistä juuri nyt.

Millainen sähkösopimus nyt kannattaa tehdä? Miksi?

Sopimuksia on nimittäin kiinteän ja pörssisopimuksen lisäksi myös muita, kuten hybridisopimus ja pakettisähkö.

Joka tapauksessa, kiinteähintainen sähkö tarjoaa vakauden ja ennakoitavuuden. Tällöin sähkön hinta pysyy samana sopimuskauden ajan.

Pörssisähkössä hinta seuraa markkinoiden liikkeitä. Tämä voi tarjota säästöjä aikoina, kun markkinahinnat ovat matalia. Toisaalta lasku voi olla odotettua suurempi, jos markkinahinnat nousevat.

👍 Pörssisähkö sopii sinulle jos…

 • Kestät hinnan rajun nousun
 • Olet valmis seuraamaan sähkön kulutusta aktiivisesti useamman kerran joka päivä
 • Pystyt helposti rajoittamaan sähkön käyttöä useiksi tunneiksi hintapiikin aikaan
 • Olet valmis ottamaan riskin jonka hyöty on mahdollisesti huomattavasti halvempi sähkö kuin muissa sopimuksissa

👎 Pörssisähkö ei sovi sinulle jos….

 • Haluat ennakoitavan sähkölaskun
 • Et halua seurata sähkön hintaa useita kertoja päivässä
 • Et pysty ajoittamaan sähköä edullisiin ajankohtiin
 • Haluat stressittömän ja riskittömän sähkösopimuksen

Pörssisähkön hinnan kehitys

Pörssisähkön hinnat ovat heitelleet ajan saatossa, kohoten huomattavasti syksyllä 2022.

Aikaisemmin pörssisähkösopimus oli tunnetusti ollut varsin vakaa vaihtoehto, mutta viime aikojen tapahtumat ovat korostaneet sen riskejä.

Vuonna 2022 hinnat nousivat jyrkästi, mutta ennusteiden mukaan ne jatkunevat tasaisempina tai jopa laskevina vuonna 2024.

Pörssisähkösopimus on kuitenkin pidemmän päälle yleensä edullisin vaihtoehto, sillä siinä maksetaan sähköstä sen hetkisen tunnin hinnan mukaan plus marginaali, ilman esimerkiksi johdannaismarkkinoiden lisäkuluja.

Tässä kuvaaja, josta näet miten pörssisähkön hinta on kehittynyt viimeisen muutaman vuoden aikana. Kuvaajan datapisteet päättyvät lokakuulle 2023.

Electricity Price Chart

Sopivan pörssisähkösopimuksen valinta

Kun valitset sähkösopimusta, harkitse seuraavia seikkoja:

 1. Riskinottokyky: Mieti, kuinka paljon sähkön hinnan vaihtelu vaikuttaa talouteesi. Jos haluat ennustettavuutta, kiinteähintainen sopimus voi olla parempi. Jos voit sietää hinnanvaihteluita, pörssisähkö voi tarjota säästöjä.
 2. Sähkönkulutuksen seuranta: Pohdi, oletko valmis seuraamaan aktiivisesti sähkön hintaa ja mukauttamaan kulutustasi sen mukaan.
 3. Energian alkuperä: Jos ympäristöasiat ovat sinulle tärkeitä, valitse sopimus, joka tarjoaa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.

Ei muuta kuin sähkösopimusta valitsemaan.

Täältä löydät parhaat ja edullisimmat sähkösopimukset valmiiksi vertailtuina.