Nodesk

Sähkön hintaennuste 2024 (Näin siinä käy)

⚡ Tämän hetkisen karkean arvion mukaan, sähkön hinta tulee olemaan noin 6-8 snt/kWh luokkaa keskimäärin.

Hinta-arvio perustuu kirjoitushetkellä oleviin futuurisopimuksiin.

Sähkö muodostaa perustan modernille yhteiskunnallemme, ja sen hinta vaikuttaa niin yksittäiseen kuluttajaan kuin suurimpaan teollisuusyritykseen.

Mikä sitten ohjaa sähkön hintaa, ja mitä voimme odottaa vuodelle 2024?

Tässä postauksessa käyn kattavasti läpi sähkön hintaennustetta vuodelle 2024 sekä mitkä tekijät vaikuttavat siihen.

Muistathan, että sähkön ennuste on nimenomaan ennuste ja siten vain suuntaa-antava. Maailman tilanteen äkilliset muutokset voivat heiluttaa hintoja rajustikin, kuten 2022 nähtiin.

⚡ VALITSE HALVIN SÄHKÖ

Vertaile Suomen halvimmat sähkösopimukset sekunneissa.

Mutta eiköhän käydä ennusteen kimppuun!

Vertaile sähkön hintoja

Hinnoista puheen ollen, kannattaa käyttää kattavaa hintavertailutyökaluamme parhaan sähkösopimuksen löytämiseen.

Sähkön hinnan historia

Jotta voisimme ennustaa sähkön tulevaisuutta, on tärkeää tarkastella sen historiaa ja arvoa lähimenneisyydessä.

Viime vuosikymmen on ollut myllerryksen aikaa energiamarkkinoilla.

Uusiutuvan energian rooli on kasvanut, mutta samalla raaka-aineiden hinnat ovat heilahdelleet.

Vuonna 2022 näimme poikkeuksellisen hintapiikin, joka johtui osittain geopoliittisista jännitteistä ja luonnonkatastrofeista.

Sähkön hinta 2021, 2022, 2023
Lähde: sähkösopimukset.fi

Tämä sai ihmiset varpailleen, ja monet ovat varmastikin edelleen hieman järkyttyneitä tuosta hinnan äkillisestä noususta.

Tarkastellaan kuitenkin vuotta 2023 ensiksi.

Sähkön hinnan kehitys 2023

Alkuvuosi 2023: Vuoden 2022 lopussa sähkön hinta oli ennätyskorkealla, mutta vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä se kääntyi laskuun.

Tilastokeskuksen sähkön hinta
Lähde: tilastokeskus

Vaikka hinta laski vuoden 2022 lopusta, se oli edelleen merkittävästi korkeampi verrattuna vuoden 2022 alun hintoihin.

Maaliskuussa 2023 sähkön hinta oli enää 9–56 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tämä johtui pörssihinnan laskusta sekä lisääntyneestä sähkön tuotannosta.

Lokakuu 2023: Spot-hinnat nousivat merkittävästi lokakuussa. Esimerkiksi viikon 42 spot-hinta oli 3,63 snt/kWh, kun taas seuraavalla viikolla (viikko 43) hinta oli 8,63 snt/kWh.

Hinnan nousuun vaikutti kylmä sää ja kasvanut sähkön kulutus.

Futuurihinnat 2023: Futuurihinnat, jotka antavat viitteitä tulevista hinnoista, laskivat hieman lokakuussa 2023. Tämä siis viittaisi siihen, että sähkön keskihinta voisi laskea 2024:ksi. Kuitenkin marras- ja joulukuussa sähkön hinnat ovat käyneet aika korkeallakin.

Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen sopimushinta (futuurihinta) Suomen hinta-alueelle oli 27.10.2023 päätöskurssien mukaan 10,29 snt/kWh.

Tämä hinta oli alhaisin verrattuna vuoden alun hintaan, joka oli 20,55 snt/kWh.

Mikä vaikuttaa sähkön hintaan?

Sähkön hintaan vaikuttaa valtava määrä erilaisia asioita. Tämä on yksi syy hinnan vaikeaan ennustettavuuteen.

Tässä lista muutamista olennaisimmista asioista, jotka voivat vaikuttaa sähkön hintaan suuresti.

 • Raaka-aineiden hinta: Hiilen ja maakaasun hinta ovat olleet perinteisesti keskeisiä indikaattoreita sähkön hinnalle.
 • Uusiutuva energia: Uusiutuvien energiamuotojen kuten tuuli- ja aurinkoenergian osuus kasvaa, mikä voi pitkällä aikavälillä vakaannuttaa hintaa ja vähentää riippuvuutta raaka-aineista.
 • Kysynnän ja tarjonnan dynamiikka: Taloudellinen kasvu, teollisuuden toiminta ja jopa sääolosuhteet (kuten kylmät talvet) voivat lisätä sähkön kysyntää ja siten hintaa.
 • Sähköverkkojen kapasiteetti: Investoinnit sähköverkkoon ja sen kapasiteettiin vaikuttavat hinnanmuodostukseen. Vanhentuneet verkot voivat rajoittaa sähkön toimitusta ja nostaa hintaa.
 • Politiikka: Valtioiden energiapolitiikka, kuten päästökauppa, hiiliverot ja tukiaiset, voivat vaikuttaa sähkön hintaan merkittävästi.
 • Globaalit tapahtumat: Esimerkiksi kauppasodat, poliittiset kriisit tai pandemiat voivat aiheuttaa häiriöitä energian toimitusketjuissa.
Hurrikaani

Kaikki näistä ovat muuttujia systeemissä, joita on vaikea ennakoida. Ja näiden yhdistäminen tekee tarkan ennusteen laatimisesta vaikeaa.

Toki suuntaa-antavan ennusteen laatiminen ei ole vaikeaa. Tähän voi nimittäin käyttää juuri niitä sähköfutuureita joista aiemmin mainitsin lyhyesti.

Pörssisähkön hintaennuste 2024

Sähkön hintaennuste vuodelle 2024 on noin 6-8 snt/kWh luokkaa.

Hinta perustuu kirjoitushetkellä oleviin futuurisopimuksiin.

Pitää tietysti muistaa, että tämä yllä mainitsemani arvio pitää paikkansa vain jos olosuhteet ja maailmantilanne (sekä tietysti sähkön tuotantotilanne) pysyvät tasaisina.

Jos 2022 kaltaisia hintayllätyksiä tulee, voi sähkön hinta nousta rajustikin. Ja mitä tämän hetken maailmantilanteeseen tulee, niin mitä vain voi sattua…

Kannattaako pörssisähkö?

Viime vuoden sähkön rajun hinnannousun takia monella suomalaisella on tätä nykyä pörssisähkösopimus.

Halvin pörssisähkösopimus (2024): Vertailun tulokset täältä

Pörssisähköhän voi olla varsin viisas sopimustyyppi korkean kulutuksen omaaville henkilöille. Mutta jos pörssisähkösopimuksen tekee, kannattaa muistaa, että tällöin tulee nähdä vaivaa sen eteen, että ajoittaa sähkönkulutuksen vuorokauden edullisimmille tunneille.

Voit muuten vilkaista pörssisähkön hinnan täältä. Kuvaaja näyttää myös lähituntien ennusteen!

Sähkön reaaliaikainen hinta

Sähkön hinta on muuten varsin helppoa ennustaa (keskiarvoluonteisesti ainakin). Tämä johtuu siitä, että pörssisähkön hinta määräytyy pörssihinnasta.

Sähköllä käydään nimittäin kauppaa futuuri- ja optiomarkkinoilla kauan ennen kun se myydään kuluttajille. Näin ollen sähkön futuurihinnoista voi päätellä sähkön arvon lähitulevaisuudessa suhteellisen hyvin keskiarvollisesti.

NASDAQ sähköfutuurien hinta
Lähde: NASDAQ

Mutta on hyvä pitää mielessä, että pörssisähkön lopullinen toimitushinta (eli hinta jonka maksat kulutuksestasi) määräytyy vasta päivää ennen toimitusajankohtaa kello 13:00.

Tuolloin sähkön tuottajat ja markkinoijat osallistuvat huutokauppaan, joka määrittää seuraavan päivän sähkön hinnat vuorokauden jokaiselle tunnille.

Hinnat määräytyvät sen hetken kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Sähkön futuurihinta ei näin ollen kerro sitä, että pörssisähkösopimuksesi keskihinta olisi aiemmin mainitsemani ennusteen mukainen.

Sen sijaan, hinta riippuu täysin tunneista jolloin käytät sähköä. Jos näet vaivaa ja ajoitat sähkön käytön hintaminimeihin, voi sähkölasku olla huomattavasti ennustettua pienempi.

(Ja tietysti jos käytät sähköä “väärään aikaan”, voi hinta olla huomattavasti suurempi.)

Hinnan tarkka arvio on mahdoton

Aiemmin mainittuihin seikkoihin nojautuen, sähkön tarkan hinnan ennustaminen on lähes mahdotonta. Mutta viitteitä antavia keskiarvoja on helpompi tehdä.

Jos maailmantilanne säilyy jotakuinkin samanlaisena kuin nyt, voit olettaa, että 2024 sähkön hinta pörssistä tulee olemaan noin 7 snt/kWh luokkaa.

Suomessa voi tänä talvena olla parempi tilanne viime talveen katsoen, sillä Olkiluoto 3-ydinvoimala on vihdoin toimintakunnossa.

Toki reaktorin toimintahäiriöt pystyvät aiheuttaamaan polemiikkia markkinoilla, jos reaktori päättää lakata toimimasta vaikkapa korkeimman kulutuspiikin aikaan.

Kiinteän sähkösopimuksen hintaennuste 2024

Vaihtoehtona pörssisähkölle on kiinteähintainen sähkösopimus.

Kiinteähintaisen sähkösopimuksen hinta määräytyy futuurihintojen perusteella, koska sähkön toimittaja haluaa minimoida riskin ja varmistaa tietyn hinnan tulevaisuudessa.

Sähkön myyjä ottaa huomioon liiketoiminnan riskit ja tavoittelee voittoa, joten asiakashinta ei ole sama kuin futuurien kauppahinta.

Vilkaistaan alla olevaa kuvaajaa, jossa on sekä pörssisähkö että kiinteä sähkö samassa kuvaajassa.

Sähkön kiinteä hinta ja pörssihinta samassa kuvaajassa

Kiinteän sähkön hinta lukitaan kauppahetkellä, ja se ei muutu.

Kiinteän sähkönhinnan tarjoajan on siis varmistettava, että kuvaajan “sininen viiva on tarpeeksi korkealla”, jotta sen hinnasta olisi palveluntarjoajalle vähintään sama hyöty kun pörssisähkön tarjoamisesta.

Tämä siksi, että kiinteän sähkön tarjoaja ostaa sähkön pörssistä ja haluaa jäädä voitolle.

Asiakkaan kannattaa ottaa tämä huomioon, kun hän harkitsee sähkösopimusta.

Tässä muutamia asioita, jotka vaikuttavat kiinteän sähkösopimuksen hintaan:

 1. Kysyntä ja tarjonta: Sähkön hinta riippuu kysynnän ja tarjonnan tasapainosta. Esim. kylminä talvikuukausina, kun sähkön kysyntä kasvaa lämmityksen vuoksi, hinta voi nousta, jos tarjonta ei pysty vastaamaan kysyntään.
 2. Tuotantokustannukset: Tuotantokustannukset voivat vaihdella eri energialähteiden välillä. Esimerkiksi hiilen tai maakaasun hintojen nousu voi vaikuttaa sähkön hintaan, jos nämä ovat merkittäviä energianlähteitä alueella.
 3. Sääolosuhteet: Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto riippuu sääolosuhteista. Pitkät tuulettomat tai pilvettömät jaksot voivat vaikuttaa näiden energialähteiden tuotantoon ja siten sähkön hintaan.
 4. Poliittiset päätökset: Päätökset esimerkiksi verotuksesta, tukijärjestelmistä tai ympäristöstandardeista voivat vaikuttaa sähkön hintaan.
 5. Teknologian kehitys: Uusien teknologioiden kehittäminen voi laskea sähkön tuotantokustannuksia, mikä voi vaikuttaa hinnan laskuun.

Lisäksi, kiinteän sähkön hinnan ennustaminen on erityisen haastavaa, koska se yrittää arvioida hintaa pitkälle tulevaisuuteen.

Siksi monille kuluttajille kiinteä sähkösopimus voi olla tapa suojautua hinnanvaihteluilta, vaikka se saattaa tarkoittaa korkeampaa hintaa kuin markkinahinta tietyissä olosuhteissa.

Lue myös: Näin valitset parhaan sähkösopimuksen

Kiinteä vs pörssisähkö?

Looginen seuraava kysymys on tietysti se, että kumpi kannattaa: kiinteä vai pörssisähkösopimus?

Kiinteähintainen sopimus on hyvä valinta niille, jotka haluavat varman hinnan koko sopimuskaudelle eivätkä halua seurailla sähkön hintoja jatkuvasti.

Toisaalta, jos on valmis seuraamaan sähkön hintoja ja säästämään sähköä kalliina ajankohtina, pörssisähkö voi olla parempi vaihtoehto.

Sähkön seuraaminen ei tosin ole vaikeaa. On olemassa sovelluksia, kuten tämä webbipohjainen kuvaajamme, joka kertoo sähkön hinnan juuri nyt plus lähitunteina.

Sähkön hinta nyt plus muutaman tunnin ennuste

Kiinteähintaisten sopimusten hinnat ovat tällä hetkellä alhaisemmat kuin viime vuonna, jolloin ne olivat jopa 30-40snt/kWh.

Mutta kannattaa muistaa, että sähköyhtiöt saattavat nostaa hintoja lämmityskauden lähentyessä.

Kiinteähintaisten sopimusten nykyiset hinnat ovat kohtuullisempia verrattuna viime vuoden huippuhintoihin, mikä tekee niistä houkuttelevamman valinnan riskin ja varmuuden suhteen.

Miten sähkön hintaa voi ennustaa futuureista?

Jos luit tänne asti, taidat olla aikamoinen sähkönero tai sähköintoilja.

Tehdäänpäs lopuksi yksinkertainen demonstraatio siitä, miten sähkön futuuriarvosta voidaan päätellä sähkön hintaa kauas tulevaisuuteen.

Sähköfutuurit ovat finanssi-instrumentteja, joilla kauppiaat voivat ostaa ja myydä sähköä tulevaisuuden toimituksille ennalta määriteltyyn hintaan.

Nämä futuurit antavat mahdollisuuden lukita sähkön hinta tulevaisuuden ajankohdaksi, mikä suojaa sekä ostajaa että myyjää sähkön hinnan voimakkailta vaihteluilta.

Tässä on yksinkertaistettu esimerkki siitä, miten sähköfutuurien avulla voidaan arvioida tulevaa sähkön hintaa:

Sähkön hintaennuste esimerkki osakemarkkinoilla

Leikitään, että sähkön hinta on 5 snt/kWh.

Sähköyhtiö A:n huolenaiheena on kuitenkin se, että hinta nousee merkittävästi seuraavan vuoden aikana.

Sähköyhtiö B taasen uskoo, että hinta pysyy samana.

Molemmat yhtiöt tekevät futuurikaupat siten, että yhtiö A sitoutuu ostamaan sähköä hintaan 7 snt/kWh 12kk päästä.

12kk kuluu, ja sähkön hinta on noussut 10 snt/kWh.

Onneksi yhtiö A kuitenkin sopi yhtiö B:n kanssa, että 12kk:n päästä myyntihinta on vain 7 snt/kWh, joka kuulosti silloin paljolta, mutta on nyt huomattavasti vähemmän kuin tuo uusi hinta eli 10 snt/kWh.

Mies iso seteli kädessä menossa juhliin

Mutta miten tämä kaikki liittyy sähkön hinnan ennustamiseen?

Kun sähkömarkkinoiden toimijat tekevät aiemman esimerkin mukaisia futuurikauppoja, se luo markkinoille signaalin siitä, mihin suuntaan enemmistö uskoo sähkön hinnan liikkuvan.

 • Jos useimmat futuurit ovat korkeammalla hinnalla kuin nykyinen pörssihinta, se voi viestiä odotuksista hinnan nousemisesta.
 • Päinvastainen skenaario voi viestiä hintojen laskusta.

Sähköfutuurien hinta perustuu monimutkaiseen analyysiin, joka ottaa huomioon tekijöitä, kuten energiavarastot, tuotantokustannukset, sääennusteet ja poliittiset päätökset. Vaikka futuurit antavat vihjeen tulevista hinnoista, ne ovat vain markkinoiden parhaat arviot eivätkä takaa tulevia todellisia hintoja.

Yhteenveto

Sähkön hinta on jatkuvassa liikkeessä, ja siihen vaikuttavat lukuisat tekijät globaalilta tasolta yksittäiseen kuluttajaan.

Vaikka ennusteet antavat suuntaa, on tärkeää muistaa, että energiamarkkinoilla on aina epävarmuustekijöitä. Tulevaisuuden suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon sekä lyhyen että pitkän aikavälin trendit.

Pörssisähkö on niille, jotka jaksavat optimoida sähkön käyttöä oikeille ajankohdille. Tämä vaatii kuitenkin sähkön hinnan tarkkailua useasti päivässä.

Kiinteä sopimus sopii monesti paremmin niille, jotka eivät välitä hinnanseurannasta ja haluavat suojautua rajuilta hintapiikeiltä.

Kannattaa lukaista myös

Mikä on kWh?