Nodesk

Sähkönsiirto Suomessa: Hinnat & Vertailu (2024)

Sähkönsiirrosta vastaa aluekohtainen sähköverkko. Näin ollen sähkönsiirtäjää ei ole mahdollista kilpailuttaa.

Mutta miksi eri sähköyhtiöitä sitten on? Miten koko homma toimii? Ja mikä firma vastaa juuri sinun sähkönsiirrosta?

Tästä postauksesta löydät vastauksen näihin ja muihin olennaisiin sähköaiheisiin kysymyksiin.

Mitä sähkönsiirto tarkoittaa?

Sähkönsiirto on prosessi, jossa sähkönsiirtoyhtiöt siirtävät sähköenergiaa voimalaitoksista kuluttajille. Tämä tapahtuu sähköverkon kautta, jonka rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavat paikalliset sähkönsiirtoyhtiöt.

Välikätenä toimii erilliset sähköyhtiöt, joiden kautta voit solmia sähkösopimuksen. Joskus sähköyhtiöt toimivat myös sähkönsiirtoyhtiöinä, mutta usein eivät.

Kun teet sähkösopimuksen, siihen sisältyy automaattisesti myös sähkönsiirtosopimus.

Voit vaikkapa tehdä sähkösopimuksen Fortumin kanssa Espoossa, mutta sähkönsiirrosta vastaa silti Caruna.

Sähkönsiirron hinnasta päättää paikallinen sähkönjakeluyhtiö, ja se on osa sähkölaskuasi. Tämä siirtohinta ei ole kilpailutettavissa, joten sähkölaskusi koostuu sekä sähkön käytöstä että siirrosta.

Vaikka et voi kilpailuttaa siirtohintaa, voit aina kilpailuttaa itse sähkösopimuksen eli sähkön myyntiosuuden. Sähkösopimusten hintoja vertailemalla on mahdollista löytää edullisempia vaihtoehtoja ja säästää kokonaiskustannuksissa.

⚡ VALITSE HALVIN SÄHKÖ

Vertaile Suomen halvimmat sähkösopimukset sekunneissa.

Miksei sähkönsiirtofirmaa voi kilpailuttaa?

Sähkön siirtoyhtiö, eli paikallinen sähköverkkoyhtiö, määräytyy asuinalueesi mukaan.

Vain tällä yhtiöllä on oikeus siirtää sähköä alueellasi, koska yhdellä alueella voi toimia vain yksi jakeluverkon haltija. Tämä tarkoittaa, että sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa, sillä useiden yhtiöiden toiminta samalla alueella ei ole mahdollista.

Sähkönsiirto perustuu voimalinjojen käyttöön.

Sähköverkkoyhtiöt omistavat alueensa maanpäälliset sähkölinjat ja maanalaiset sähkökaapelit, estäen muita yhtiöitä käyttämästä näitä verkkoja.

Useampien yhtiöiden siirtämä sähkö samassa rakennuksessa vaatisi moninkertaiset sähköyhteydet rakennukseen, mikä olisi käytännössä hankalaa ja kustannustehotonta, sekä ympäristöepäystävällistä.

Sähköverkonhaltijalla on vastuu verkoston laajentamisesta, ylläpidosta ja toiminnasta poikkeustilanteissa. Sähkön siirtomaksut kattavat uusien verkkojen rakentamisen ja olemassa olevan verkon ylläpidon, sekä muut kustannukset.

Vaikka sähköverkkoyhtiöillä on alueellinen “monopoli”, heillä on myös suuri vastuu.

Sähkön siirtohintoja valvoo Energiavirasto, joka myöntää myös sähköverkkoluvat.

Energiaviraston etusivu

Energiavirasto varmistaa, että sähköverkkoyhtiöt noudattavat asetettuja vaatimuksia, taaten näin sähkön siirron luotettavuuden.

Miten sähkönsiirto tapahtuu?

Sähkön siirto Suomessa toteutetaan valtakunnallisen kantaverkon ja paikallisten jakeluverkkojen kautta. Fingrid Oy omistaa kantaverkon, kun taas noin sata paikallista sähköverkkoyhtiötä (lista artikkelin lopussa) omistaa jakeluverkot.

Molemmat tahot huolehtivat näiden siirtoverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta.

Suurin osa Suomen sähköstä kulkee Fingridin kantaverkon kautta. Kantaverkko toimii väylänä, jonka kautta sähköenergian myyjät siirtävät sähköä alueverkkoyhtiöiden ja paikallisten jakeluverkkojen kautta kuluttajille.

Tässä yksinkertaistettu havainnollistava kuva sähkön liikkeestä kantaverkossa tuotannosta kuluttajille.

Sähkön kulku

Fingrid toimii siis “väylänä”, joka ohjaa tuotetun sähkön paikallisille siirtoyrityksille. Nämä sitten toimittavat sähkön koteihin.

Fingridin kautta sähköä voidaan siirtää myös kansainvälisesti esimerkiksi Pohjoismaiden välillä.

Sähkönsiirrolle ei tarvita erillistä sopimusta; asiakas tekee sopimuksen sähköenergian myyjän kanssa, joka ilmoittaa tästä sähkönsiirtoyhtiölle.

Sähköenergiaa ei usein osteta omalta sähkönsiirtoyhtiöltä vaan erilliseltä sähköyhtiöltä. Jos sähköenergia ja siirto ostetaan eri yhtiöiltä, asiakas saa kaksi erillistä laskua.

Mistä sähkön hinta koostuu?

Kun teet sähkösopimuksen, maksat kolmesta asiasta, jotka ovat:

  1. Kulutettu sähkö
  2. Sähkön siirtohinta
  3. Verot

Tässä yksinkertaistettu kuva rahan liikeestä sähköverkossa.

Rahan liike sähköverkoissa

#1 Kulutettu sähkö

Kulutetun sähkön myyntihinta muodostuu kahdesta osasta: energiahinnasta ja perusmaksusta. Nämä määritellään sähkösopimuksessa, jonka teet sähkönmyyntiyhtiön, kuten vaikkapa Oomin, kanssa.

  • Energiahinta perustuu sähkön kulutukseen. Se laskutetaan sentteinä per kulutettu kilowattitunti (snt/kWh).
  • Perusmaksu on kiinteä summa, joka veloitetaan euroina kuukausittain.

Sähköyhtiöt hankkivat myymänsä sähkön eri sähköntuottajilta tai tuottavat sitä itse voimalaitoksissaan. Sähköenergian hinta kattaa sekä sähkön hankinnan että myynnin aiheuttamat kulut.

Sähköyhtiökohtainen perusmaksu on suunniteltu kattamaan sähköyhtiön kiinteitä kuluja, jotka eivät riipu siitä, kuinka paljon energiaa kulutetaan. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi laskutuksen ja laskujen lähettämisen kustannukset, jotka ovat samat kaikille asiakkaille.

#2 Siirtohinta

Sähkön saatavuus pistorasioista edellyttää paitsi sähkösopimusta, myös sähköenergian siirtoa käyttöpaikkaan. Siirron toteuttaa alueellinen sähköverkkoyhtiö, joka omistaa alueen jakeluverkon.

Sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähkönsiirrosta omien hintojensa mukaisesti erillisellä laskulla (paitsi jos sähköyhtiö vastaa myös sähkön siirrosta).

Sähkönsiirtomaksu kattaa kaikki sähköverkon ja sähkönsiirron kulut sekä palvelut. Näihin kuuluvat muun muassa sähköverkon rakentamisen ja ylläpidon kustannukset sekä sähkönkulutuksen mittauksen.

#3 Verot

Lisäksi sähkönkulutukseen liittyen maksetaan veroja. Sähkön käytöstä peritään sähköveroa, jonka paikallinen sähköverkkoyhtiösi lisää sähkönsiirron laskutukseen.

Sähkövero koostuu kahdesta osasta: sähkön valmisteverosta ja valtion huoltovarmuusmaksusta.

Arvonlisävero (Suomessa 24 %) lisätään sekä itse käytetyn sähkön (sähköenergia) että sähkönsiirron kustannuksiin.

Kaikki Suomen sähkönsiirtoyhtiöt

Tässä vielä lista kaikista Suomen sähkönsiirtofirmoista. Osalla firmoista ei ole verkkosivuja, mutta ne joilla on, löytyy linkit niihin.

Alajärven Sähkö Oy

Alva Sähköverkko Oy

Caruna Oy

Elenia Oy

Enontekiön Sähkö Oy

Esse Elektro-Kraft Ab

Forssan Verkkopalvelut Oy

Haminan Energia Oy

Helen Sähköverkko Oy

Herrfors Nåt-Verk Oy

Haukiputaan Sähköosuuskunta

Iin Energia Oy

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy

Jeppo Kraft Andelslag

Jylhän sähköosuuskunta

Kajave Oy

Kemin Energia ja Vesi Oy

Keminmaan Energia Oy

Kokemäen Sähkö Oy

Kokkolan Energiaverkot Oy

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

KSS Verkko Oy

Kuopion Sähköverkko Oy

Kuoreveden Sähkö Oy

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Lammaisten Energia Oy

Lankosken Sähkö Oy

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Lehtimäen Sähkö Oy

Leppäkosken Sähkö Oy

Muonion Sähköosuuskunta

Naantalin Energia Oy

Nivos Energia Oy

Nykarleby Kraftverk Oy

Nurmijärven Sähköverkko Oy

Oulun Energia

Oulun Seudun Sähkö Oy

Outokummun Energia Oy

Paneliankosken Voima Oy

Parikkalan Valo Oy

PKS Sähkönsiirto Oy

Porvoon Sähköverkko Oy

Raahen Energia Oy

Rauman Energia Sähköverkko Oy

Rantakairan Sähkö Oy

Rovakaira Oy

Rovaniemen Verkko Oy (Neve)

Sallila Sähkönsiirto Oy

Savon Voima Verkko Oy

Seiverkot Oy

Sipoon Energia Oy

Tammisaaren Energia Oy (Raaseporin Energia)

Tampereen Energia Sähköverkko Oy

Tenergia Oy

Tornion Energia Oy

Tornionlaakso Sähkö Oy

Turku Energia Sähköverkko Oy

Valkeakosken Energia Oy

Vantaa Energia Sähköverkot Oy

Vakka-Suomen Voima Oy

Vatajankosken Sähkö Oy

Vetelin Energia Oy

Vimpeli Voima Oy

Äänekosken Energia Oy

Järvi-Suomen Energia Oy