Nodesk

Alajärven Sähkö

Osoite: Vanhatie 331, 62900 Alajärvi
Puhelinnumero: (06) 557 7470
Kotisivut: https://www.alajarvensahko.fi/
Perustamisvuosi: 1944

Alajärven Sähkö esittely

Alajärven Sähkö Oy on yksityinen sähköyhtiö, jonka omistajia on noin 1300.

Yhtiön suurin omistaja on Alajärven kaupunki, jolla on 7% osuus. Yhtiöllä on 9830 osaketta ja sen liikevaihto on noin 8 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on 14 ja hallitukseen kuuluu 5 jäsentä.

Historiallisesti, Alajärvellä oli ennen yhtiön perustamista useita pieniä sähköyhtymiä, jotka toimittivat sähköä paikallisesti. Toisen maailmansodan aikana nousi tarve laajemmalle sähkönsaannille.

Tämän seurauksena vuonna 1943 käynnistettiin toimenpiteet yhtiön perustamiseksi ja Alajärven Sähköosakeyhtiö perustettiin 29. tammikuuta 1944. Osakkaaksi tuli liittyä jokaisen sähkönkäyttäjän, ja osakkeiden määrä määräytyi asuinhuoneiden tai peltohehtaarien perusteella.

Sähkön kysynnän kasvaessa yhtiö joutui hankkimaan sähköä muualta turvatakseen sen saannin. 1950-luvulla perustettiin Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymä, josta Alajärven Sähkö Oy alkoi hankkia sähköä. Vuonna 1962 yhtiö rakensi 1 MVA:n vesivoimalaitoksen Kurejokeen.