Nodesk

Halvin sähkösopimus uusiutuva energia (2023): Kattava lista

Uusiutuvat energianlähteet ovat loistava luonnonmukainen tapa tuottaa sähköä. Uusiutuva sähkö tunnetaan myös nimellä vihreä sähkö.

Löytääksesi halvimman vihreän energian sähkösopimuksen, paina alla olevaa nappulaa kilpailuttaaksesi sähköyhtiöt.

Parhaat uusiutuvan energian sähkösopimukset

Kannattaa vertailla uusiutuvan energianlähteen sähkösopimuksia kulujen säästämismielessä.

Tämä on varsin kätevää, sillä Nodeskin automaattinen vertailupalvelu tuo kaikki sopimukset sinulle vain sekunneissa.

Näin käytät sitä:

1) Avaa sähkön hintavertailu täältä.

2) Täytä tilanteeseesi sopivat tiedot.

3) Valitse “vain uusiutuvat energianlähteet”.

4) Paina “Hae tuotteet” ja löydät kaikki uusiutuvan energian sähkösopimukset.

Miten uusiutuva energia toimii?

Uusiutuva energia tarkoittaa energiamuotoja, jotka saadaan luonnonvaroista, jotka uusiutuvat luonnollisesti jatkuvalla syklillä.

Upea tuulivoimalakeskittymä kuvituskuva

Tässä on muutamia esimerkkejä ja niiden toimintaperiaatteet:

#1 Aurinkoenergia

Aurinkopaneelit keräävät ja muuntavat auringon säteilyn sähköksi käyttäen fotovoltaisia kennoja.

Auringonvalo koostuu fotonipartikkeleista, jotka vapauttavat elektroneja paneelien materiaaleista, luoden sähkövirtaa.

#2 Tuulienergia

Tuulinen syyssää Suomessa

Tuulivoimalat muuttavat tuulen mekaanisen energian sähköksi käyttäen roottoreita, jotka pyörivät tuulen voimasta.

Rotorin liike siirretään generaattoriin, joka tuottaa sähköä.

#3 Vesivoima

Vesivoimalat hyödyntävät veden liike-energiaa.

Kun vesi virtaa, se pyörittää turbiinia, joka on kytketty generaattoriin tuottaen sähköä.

#4 Geoterminen energia

Geotermisen energian louhimista

Maan sisäisen lämmön avulla tuotettu energia.

Vesi johdetaan maan alle, missä se lämpenee ja muuttuu höyryksi. Höyry pyörittää turbiinia, joka on yhteydessä generaattoriin.

#5 Biomassa

Biomassa

Biomassa, kuten puu ja maatalouden jätteet, poltetaan lämpöenergian tuottamiseksi, joka muutetaan sähköksi.

Tämä prosessi tuottaa hiilidioksidia, mutta biomassan kasvaessa se sitoo vastaavan määrän hiilidioksidia ilmakehästä, joten koko sykli voi olla hiilineutraali

Kaikki nämä teknologiat vähentävät riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

Onko uusiutuva energia pörssisähköä?

Uusiutuva energia voi olla osa pörssisähköä tai mitä tahansa muuta sähkösopimustyyppiä.

Jos uusiutuvan energian sähkösopimus on pörssisähkö, niin sähkön hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Pörssisähkö

Sähköpörssiin voi osallistua monenlaisia sähköntuottajia, mukaan lukien uusiutuvan energian tuottajia, kuten tuuli-, aurinko- ja vesivoimalat.

Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö syötetään yleensä samaan sähköverkkoon kuin muilla menetelmillä tuotettu sähkö.

Kuluttajat voivat usein valita, haluavatko he ostaa sähkönsä uusiutuvista lähteistä.

Itse sähköverkossa uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö sekoittuu muun tyyppiseen sähköön.

Sähköpörssissä uusiutuvan energian tuottajat voivat saada lisätuloja myymällä ei ainoastaan itse sähköä vaan myös sertifikaatteja, kuten uusiutuvan energian todistuksia tai päästöoikeuksia, jotka osoittavat, että tietty määrä sähköä on tuotettu uusiutuvista lähteistä.

Pörssisähkön hinta vaihtelee ajan kuluessa, ja uusiutuvan energian osuus markkinoilla voi vaikuttaa hintojen vaihteluihin.

Jos vaikkapa tuulivoimaa on runsaasti saatavilla, se voi alentaa sähkön hintaa. Vastaavasti, jos on pilvinen tai tyyni päivä ja uusiutuvaa energiaa on vähemmän saatavilla, hinnat voivat nousta.

👍 Uusiutuvan energiasähkön edut

Uusiutuvan energian käyttöön sähköntuotannossa liittyy useita etuja:

 1. Päästöttömyys: Uusiutuvat energialähteet tuottavat hyvin vähän kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.
 2. Uusiutuvuus: Uusiutuvat energialähteet ovat käytännössä ehtymättömiä toisin kuin fossiiliset polttoaineet.
 3. Energian omavaraisuus: Uusiutuvan energian käyttö voi vähentää riippuvuutta tuoduista fossiilisista polttoaineista, parantaa energian omavaraisuutta ja vähentää geopoliittisia riskejä.
 4. Hintavakaus: Kun alkuinvestoinnit (kuten tuulivoimalan rakentaminen tai aurinkopaneelien asennus) on maksettu, uusiutuvan energian tuotantokustannukset ovat vakaat, koska primäärienergian lähde on ilmainen.
 5. Teknologinen kehitys: Uusiutuvaan energiaan liittyvä tutkimus ja kehitys edistävät teknologista innovaatiota, joka voi johtaa tehokkaampiin ja kustannustehokkaampiin energiaratkaisuihin.
 6. Hajautettu tuotanto: Uusiutuva energia mahdollistaa hajautetun sähköntuotannon, mikä voi lisätä järjestelmän joustavuutta ja vähentää suurten keskitettyjen voimalaitosten tarvetta.

Näistä syistä monissa maissa pyritään lisäämään uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa ja siirtymään pois fossiilisista polttoaineista.

Uusiutuvan energian lähteitä Suomessa rannikolla (kuvituskuva)

👎 Uusiutuvan energiasähkön haitat

Vaikka uusiutuvalla energialla on monia etuja, on sillä myös joitakin haasteita ja haittoja:

 1. Epävakaa tuotanto: Uusiutuvan energian tuotanto voi olla epävakaata, koska se on riippuvainen sääolosuhteista, kuten auringonpaisteesta ja tuulen nopeudesta.
 2. Alkuinvestoinnit: Uusiutuvan energian infrastruktuuri, kuten tuuliturbiinit ja aurinkopaneelit, vaatii suuria alkuinvestointeja verrattuna perinteisiin energialähteisiin.
 3. Maankäyttö: Tietyt uusiutuvan energian muodot, kuten tuuli- ja aurinkovoimalat, voivat vaatia suuria maa-alueita, mikä voi aiheuttaa ympäristöhaasteita ja konflikteja maankäytön suhteen.
 4. Ympäristövaikutukset: Vaikka uusiutuvalla energialla on alhaisemmat päästöt, niiden rakentaminen ja ylläpito voivat silti aiheuttaa ympäristöhaittoja.
 5. Infrastruktuurin päivitystarve: Sähköverkkojen on oltava joustavia ja älykkäitä käsitelläkseen uusiutuvan energian tuotannon vaihteluita ja integroituakseen sujuvasti varastointiratkaisuja.

Näistä haitoista huolimatta uusiutuvan energian kehitys etenee ja monia haasteita ratkaistaan teknologisen edistyksen ja innovaatioiden kautta.

Kannattaako valita uusiutuvan energian sähkösopimus?

Uusiutuvan energian sähkösopimuksen valinta on henkilökohtainen päätös, joka voi perustua erilaisiin arvoihin ja prioriteetteihin.

Tässä on joitakin harkittavia seikkoja:

 1. Ympäristövaikutukset: Jos ympäristön suojelu ja kestävän kehityksen edistäminen ovat sinulle tärkeitä, uusiutuvan energian sähkösopimus voi olla hyvä valinta.
 2. Hinta: Uusiutuvan energian sähkösopimukset ovat joskus kalliimpia, mutta eivät aina. Hintaero on pienentynyt teknologian kehittyessä ja uusiutuvan energian tuleminen kilpailukykyisemmäksi. Vertaile eri tarjouksia ja harkitse!
 3. Markkinoiden tukeminen: Valitsemalla uusiutuvan energian sähkösopimuksen tuet markkinoita, jotka investoivat puhtaaseen teknologiaan ja edistävät uusiutuvan energian tutkimusta ja kehitystä.
 4. Henkilökohtainen vastuu: Monille ihmisille uusiutuvan energian sähkösopimuksen valinta on tapa ottaa henkilökohtainen vastuu ilmastonmuutoksen torjumisessa.
 5. Saatavuus ja käytännöllisyys: Riippuen asuinalueestasi, uusiutuvan energian sähkösopimuksen saatavuus ja valikoima voivat vaikuttaa päätökseesi.

Jos arvostat ympäristön suojelua ja haluat edistää uusiutuvan energian käyttöä, uusiutuvaan energiaan perustuva sähkösopimus voi olla hyvä valinta. On kuitenkin tärkeää tehdä tutkimusta ja vertailla eri tarjouksia ottaen huomioon henkilökohtaiset taloudelliset olosuhteet ja arvot.

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Onko vihreä sähkö sama asia kuin uusiutuva sähkö?

Kyllä, vihreä sähkö on sama kuin uusiutuva sähkö, koska se viittaa puhtaaseen energiaan, joka on tuotettu tuuli-, vesi- ja bioenergiasta, ja sen alkuperä on viranomaisten valvoma ja varmennettu. Suomessa vihreän sähkön alkuperä on lain mukaan aina varmennettu, joten ostettu sähkö on taatusti uusiutuvista lähteistä ja sen tuotantoketju on läpinäkyvä.

Mikä on vihreää sähköä?

Vihreä sähkö on uusiutuvista energialähteistä, kuten tuuli-, vesi- ja bioenergiasta tuotettua sähköä, jonka alkuperä on viranomaisten valvoma ja alkuperätakuin varmennettu. Sen alkuperä on aina jäljitettävissä tuotannosta kulutukseen, ja sen käyttö tukee ympäristöystävällistä energiantuotantoa.

Mistä vihreää energiaa ei voi tuottaa?

Vihreää sähköä ei voi tuottaa uusiutumattomilla energialähteillä, kuten fossiilisilla polttoaineilla tai ydinvoimalla.

Onko vihreä sähkö kalliimpaa?

Vihreä sähkö on kirjoitushetkellä tyypillisesti hieman kallimpaa kuin muilla tavoin tuotettu sähkö. Hinta näkyy esim. pörssisähkön tapauksessa sähkösopimuksessa hieman korkeampana sähköyhtiön marginaalina.

Mikä on ympäristöystävällisin sähkö?

Uusiutuvat energialähteet, kuten vesi-, aurinko- ja tuulivoima, ovat ympäristön kannalta kestävimpiä vaihtoehtoja.

Lue myös

Sähkön hintavertailu

Haluatko päästä eroon vanhasta sähkösopimuksestasi? Näin irtisanot sen.