Nodesk

Olkiluoto 3:n huoltotyöt vähensivät sähkön tuotantoa maaliskuussa 2024

Energiateollisuus tiedottaa, että sähkön tuotanto vuoden 2024 maaliskuussa oli alhaisempi, kuin vuotta aiemmin. Kokonaisuudessaan tuotanto väheni noin 14%, 7298 GWh:sta 6271 GWh:iin.

Kaikesta huolimatta sähkön hinta pysytteli varsin kohtuullisena. Hinta nousi vajaan sentin helmikuuhun verrattuna, ja oli itseasiassa noin 1,5 senttiä halvempaa vuoden takaiseen verrattuna. Sähkön hinta 2024 maaliskuussa oli karvan verran alle 6 senttiä kilowattituntia.

Ydinvoiman sekä tuulivoiman tuotanto laskivat edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas vesivoima sekä tuonti kasvoivat.

Ydinvoimaa tuotettiin noin 21% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna Olkiluoto 3:n huoltotöiden vuoksi. Heikompien tuuliolosuhteiden vuoksi myös tuulivoiman tuotanto oli noin 10% alhaisempaa. Vesivoiman tuotanto sen sijaan kasvoi noin 4%.

Maaliskuussa kulutetusta sähköstä noin 14% oli pääosin Ruotsissa tuotettua tuontisähköä. Se on vuoden takaiseen verrattuna merkittävästi enemmän, sillä 2023 sähköä tuotiin vähän. Tämä tuonti osaltaan tasapainotti sähkön hintaa maaliskuun aikana. Hetkellisestä tuonnin kasvusta huolimatta sähkön tuonti on kuitenkin suuremmassa mittakaavassa ja isommilla aikajänteillä aiempaa alemmalla tasolla.

Osaltaan sähkön riittävyyteen ja hintaan vaikuttivat myös poliittiset lakot, joiden vuoksi mm. tehtaita suljettiin ja erityisesti teollisuus kulutti vähemmän sähköä. Kokonaiskulutus oli hieman alle 5% alhaisempaa vuoden takaiseen verrattuna.