Nodesk

Ydinvoiman kannatus kasvussa 2024

Energiateollisuuden teettämän kyselytutukimuksen mukaan ydinvoiman kannatus on vuonna 2024 jopa yli kuusinkertainen vastustukseen verrattuna. Vastaajia maalis-huhtikuussa tehdyssä tutkimuksessa oli 1008.

⚡VALITSE HALVIN SÄHKÖ⚡

Vertaile Suomen halvimmat sähkösopimukset sekunneissa.

Ydinvoiman kannatus on ollut vuosikymmenien aikajänteellä pitkään kasvussa. Selittäviksi tekijöiksi arvellaan ilmastotietoisuutta ja energiakriisiä.

Ydinvoiman kannatus on kasvussa muissakin EU maissa.

Kaikenkaikkiaan 61% vastaajista kannattaa ydinvoimaa, kun taas 9% tutkimukseen vastanneista vastusti sitä.

Kaikkien eduskuntapuolueiden kannattajista enemmistöt kannattavat myös ydinvoimaa. Kokoomuksen kannattajien keskuudessa ydinvoimaan suhtaudutaan kaikista positiivisimmin, ja lähes 80% kokoomuksen kannattajista kannattaa myös ydinvoimaa. Vasemmiston ja vihreiden kannattajien keskuudessa tilanne on tasaisempi, ja vain hieman yli puolet kannattaa ydinvoimaa.

Ydinvoiman kannatus Suomessa on ollut melko tasaisessa nousussa niin kauan kuin sitä on mitattu, eli vuodesta 1983 lähtien. Samaan aikaan vastustus on ollut tasaisessa laskussa. Alimmillaan kannatus oli vuonna 1984, jolloin kannattajia oli väestöstä alle 20%. Korkein mitattu kannatus sen sijaan oli energiakriisitalvena 2023, jolloin kannattajia oli karvan verran alle 70% väestöstä.

Ympäristötietoisuus ja puhtaan sähkön tarpeen kasvu päästötavoitteiden saavuttamiseksi, sekä energiakriisin aiheuttamat suuret heilahtelut sähkön hinnassa sekä huolet sähkön riittävyydestä ovat tärkeimpiä tämän trendin selittäjiä.