Nodesk

Voiko sähkö loppua?

Voiko sähkö loppua kokonaan? Teoriassa kyllä, käytännössä ei.

Suomen sähköjärjestelmä pystyy tällä hetkellä vastaamaan kasvaneeseen sähkön kysyntään vaikkapa kylmän talven aikana. Tästä kiitos voimalaitoksille ja muualta Pohjoismaista tulevalle energialle.

Tulevaisuudessa energiajärjestelmän muutokset ja riippuvuus fossiilisista polttoaineista voivat asettaa haasteita sähkön saatavuudelle. Suomi varautuu tällaisiin tilanteisiin huoltovarmuustoimenpiteillä. Nämä takaavat sähkön (ja kaukolämmön) tuotannon ja jakelun myös poikkeusoloissa.

Sähkön saatavuus Suomessa

Kun Suomessa koittaa kylmä talvi, se aiheuttaa merkittävän kasvun sähkönkulutuksessa.

Kaupunki jossa sähköt täysillä

Tämä johtuu lisääntyneestä lämmitystarpeesta kodeissa, jossa käytetään lämmityslaitteita ja lämpöpumppuja.

Mutta miksei sähköä oteta talteen pahan päivän varalle? Vastaus tähän kysymykseen on juuri se ongelman ydin. Sähköä ei nimittäin voida ottaa talteen. Se pitää kuluttaa heti.

Varastointimekanismeja (kuten energiatehokkaita akkuja) kehitellään koko ajan. Mutta toistaiseksi sähköntuotannon on koko ajan oltava toiminnassa, jotta sitä voidaan myös käyttää.

Tämä nostaa esiin olennaisia kysymyksiä:

  • Mitä jos tuuli tyyntyy, ilmat kylmenee, ja sähköntuotanto joutuu äärirajoille?
  • Mitä jos kysyntää on enemmän kuin tarjontaa?
  • Entäpä virheet sähkönjakeluverkossa?

Tällä hetkellä Suomi kykenee vastaamaan tällaiseen lisääntyneeseen kysyntään riittävien voimalaitosten ja Pohjoismaista tulevan energian avulla.

Kuitenkin tulevaisuudessa energianlähteiden muutokset, kuten fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen ja mahdolliset häiriöt energian saannissa, voivat haastaa sähkön saatavuuden.

Suomi varautuu tällaisiin tilanteisiin huoltovarmuustoimenpiteillä, jotka takaavat sähkön ja kaukolämmön tuotannon, siirtämisen ja jakelun poikkeavissa olosuhteissa. Näihin toimenpiteisiin kuuluu mm. varavoimalaitokset ja polttoainevarastot, jotka turvaavat sähkön saannin häiriötilanteissa.

Mikä ihmeen huoltovarmuus?

Sähkönjakelujärjestelmän toimiminen on elinehto tilanteessa kuin tilanteessa.

Sähkönjakelu

Yhteiskunta ei yksinkertaisesti kestä sitä taakkaa, että sähkön saanti yhtäkkiä lakkaisi. On monia toimialoja ja tilanteita joissa sähkön loppuminen olisi katastrofaalista. Tästä esimerkkinä vaikkapa leikkaussalit ja liikennevalot.

Tällaisia katastrofeja varten on huoltovarmuustoimenpiteitä, joilla varmistetaan sähkön saatavuus joka tilanteessa.

Huoltovarmuustoimenpiteet pitävät huolen:

  • sähkön tuotosta
  • kaukolämmön tuotosta
  • sähkönsiirrosta
  • sähkönjakelusta

Koko valtionlaaja energiasysteemi on siis turvattu huoltovarmuustoimenpiteillä.

Nämä toimenpiteet kaikessa yksinkertaisuudessaan pitää huolen siitä, että arkielämä sujuu häiriöttömästi myös häiriötilanteissa.

Huoltovarmuustoimenpiteisiin kuuluu monipuoliset energianlähteet, varavoimalaitokset, jotka käynnistyvät häiriötilanteissa, sekä tietysti riittävät polttoainevarastot, joilla sähköä voidaan tuottaa hätätilanteessa.

Huoltovarmuuskeskus suunnittelee ja valmistautuu poikkeustilanteisiin yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Huoltovarmuus ottaa huomioon myös uusiutuvaan energiaan siirtymisen tuomat haasteet.

Jokainen sähkönkäyttäjä osallistuu huoltovarmuuden rahoitukseen maksamalla sähkölaskunsa, johon sisältyy pieni huoltovarmuusmaksu.

Lue myös

Sähkönsiirto Suomessa