Nodesk

Aurinkopaneelien tuotto ja takaisinmaksuaika

Jos suunnittelee aurinkosähköjärjestelmän ostamista, kannattaa selvittää miten paljon aurinkopaneelit tuottavat energiaa Suomessa ja miten pitkässä ajassa investointi maksaa itsensä takaisin.

Päätös aurinkopaneelijärjestelmän hankinnasta voi perustua moniin tekijöihin. Yleisimpiä syitä ovat ekologiset arvot, halu olla energiaomavarainen tai odotus taloudellisesta hyödystä, mikä on tyypillisesti päämotiivi.

Kun tavoitteena on taloudellinen hyöty, on tärkeää arvioida, kuinka suuri tämä hyöty on rahallisesti ja kuinka nopeasti se saavutetaan.

Tässä postauksessa käyn läpi aurinkopaneelien tuottoa Suomessa, sekä arvioin takaisinmaksuaikaa.

Mistä aurinkopaneelien tuotto koostuu?

Aurinkopaneelien tuottoon vaikuttavat:

  • Paneelityyppi
  • Paneelimäärä
  • Asennussuunta
  • Kallistuskulma
  • Varjostukset
  • Sääolosuhteet

Suomessa 400W:n aurinkopaneelit tuottavat noin 350–380 kWh vuodessa.

Lue myös: mikä ihmeen kWh?

Omakotitalossa, jossa on 10–20 paneelia, esimerkiksi 15 paneelin järjestelmä tuottaa noin 5250–5700 kWh vuodessa.

Aurinkopaneelien tuotto Suomessa

Aurinkopaneeliverkosto

Aurinkopaneelit ovat tuottavia myös Suomen olosuhteissa, vaikka talvet ovat pitkiä ja pimeitä. Pitää muistaa, että kesät ovat niin pitkiä, että se kumoaa synkän talven ja vuosittainen tuotto on hyvä, varsinkin huhtikuusta syyskuuhun.

Suomen viileä ilmasto on loistava seikka aurinkopaneelien tehokkuudelle. Paneelit toimivat yksinkertaisesti paremmin viileässä kuin kuumassa ilmastossa.

Vaikka Suomi ulottuu pohjoiseen, paneelien tuotto on hyvä koko maassa. Etelä-Suomessa tuotto on hieman korkeampi kuin Pohjois-Suomessa, mutta ero ei ole merkittävä.

Motivan mukaan 1 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän tuottoero on noin 100 kWh jos vertaa eteläistä ja pohjoista Suomea.

  • Etelä-Suomessa tuotto on noin 800–1000 kWh
  • Pohjois-Suomessa se on 700–900 kWh

Toimivatko aurinkopaneelit talvisin?

Suomessa aurinkopaneelien sähkön tuotto talviaikana on vähäistä, jopa olematonta.

Kuitenkin keväästä syksyyn aurinkopaneelit tuottavat tehokkaasti. On siis tärkeää keskittyä vuoden kokonaistuottoon eikä vain yksittäiseen vuodenaikaan, kun lasketaan aurinkopaneelien hyötyä ja niiden takaisinmaksuaikaa.

Takaisinmaksu 10-12 vuotta

Aurinkopaneelien taloudellinen hyöty ilmenee säästönä ostetussa sähkössä. Lisäksi aurinkosähköllä voi jopa tienata, kun ylituotettua sähköä myydään jakeluverkkoon.

Kun nämä säästöt ynnäytyvät alkuperäisen investointisumman suuruiseksi, aurinkopaneelijärjestelmä on maksanut itsensä takaisin.

Tarkkaa takaisinmaksuaikaa on vaikea ennustaa, koska se riippuu paneelien lisäksi tarvittavasta sähkösopimuksesta ja siirtohinnasta skeä järjestelmän tuotantokyvystä.

Lisäksi paneeleilla tuotetun sähkön myyntihinta seuraa Nord Poolin pörssin tuntikohtaista hintaa.

Kuitenkin voidaan karkeasti sanoa, että hyvin mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä maksaa itsensä takaisin 10–12 vuodessa (nykyisillä sähkönhinnoilla)

Lisäksi järjestelmän elinkaaren aikana odotetaan noin 2,5-kertaisia tuottoja verrattuna alkuperäiseen investointiin.

Aurinkopaneelien hyvä puoli on pitkät takuuajat. Nämä takaavat järjestelmän pitkäikäisyyden.

Oma tarve tuo suurimman kannattavuuden

Aurinkopaneelit metsässä

Arvioitaessa aurinkopaneelien kannattavuutta, on tärkeää miettiä voimalan oikeanlaista mitoitusta. Taloudellisen hyödyn maksimoimiseksi paneelien tulisi kattaa noin kolmasosa kodin sähkönkulutuksesta.

Tämä strategia mahdollistaa paneelien tuottaman sähkön käytön suoraan kotona, vähentäen ylijäämäsähkön määrää, joka muuten myytäisiin sähköverkkoon.

Myynti verkkoon ei sinäänsä ole huono asia, mutta siinä syntyy pieniä tappioita sähkönsiirtomaksujen ja verojen takia. Tästä syystä aurinkopaneeleista saatu hyöty on suurin kun sähkö pystytään käyttämään suoraan kotona.

Kannattavuus on monen muuttujan summa

Aurinkosähköjärjestelmän hankinnalla on epäsuoria taloudellisia etuja, kuten kiinteistön arvon kasvu. Vaikka tämä arvonlisäys ei ole suoraan verrannollinen järjestelmän kustannuksiin, energiatehokas ja omavarainen kiinteistö on markkinoilla kilpailukykyisempi.

Aurinkopaneeleilla on yleensä pitkä takuuaika. Kun aurinkopaneelien takaisinmaksuaika on noin 10–12 vuotta, ne tuottavat sen jälkeen sähköä kiinteistölle vielä monia vuosia, jopa vuosikymmeniä.

Lue myös

Miten aurinkopaneeli toimii

Kuinka monta aurinkopaneelia tarvitsen?

Sähköntuotanto Suomessa