Nodesk

Mitä on vihreä sähkö?

Vihreä sähkö on ympäristöystävällistä sähköä.

Vihreä sähkö on tuotettu bioenergialla, vesivoimalla ja tuulivoimalla.

Monet sähköyhtiöt, kuten Nordic Green Energy, tarjoaa vihreää sähköä. Jos valitset vihreän sähkön, ostamasi sähkö on 100% luonnonmukaisesti uusiutuvalla energialla tuotettua.

Vihreä sähkö on hyvä tapa tehdä oma pieni ympäristöteko.

Mitä vihreä sähkö on?

Vihreä sähkö tarkoittaa sellaista sähköä, joka on saatu uusiutuvista lähteistä.

Vihreä sähkö

Näitä lähteitä ovat esimerkiksi tuuli, aurinko, vesi ja biomassa.

Lisäksi on muita, harvinaisempia energiamuotoja kuten ilmalämpö, maalämpö ja merien energia.

Jotta sähköä voi oikeasti kutsua vihreäksi, on saatava alkuperätakuu. Tämä takaa, että sähkö on varmasti tuotettu uusiutuvalla energialla. Suomessa on laki, joka varmistaa sähkön alkuperän, ja että se noudattaa EU:n sääntöjä. Energiavirasto valvoo, että alkuperätakuut ovat kunnossa.

Nämä alkuperätakuut ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan sertifikaatteja, jotka näyttävät, että sähkö on uusiutuvasta lähteestä.

Suomessa yksi megawattitunti vastaa yhtä alkuperätatkuuta.

Energiavirasto pitää huolen siitä, että uusiutuvaa energiaa tuottava taho myy tarkalleen vihreästi tuotetun energian verran sähköä.

Näin varmistetatan, että uusiutuvan energian tuottaja ei myy esimerkiksi 100 megawattia uusiutuvana eneregiana vaikka todellisuudessa vain 10 megawattia siitä olisi tuotettu vihreästi.

Järjestelmän ansiosta kuluttaja voi luottaa, että vihreänä myyty sähkö on aidosti uusiutuvaa. Sekä sähkön tuottaja että kuluttaja tietävät sähkön todellisen lähteen.

Miksi vihreä sähkö kannattaa?

Vihreällä sähköllä voit nopeasti ja helposti vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Siirtymällä ekologisen sähkön pariin voit pienentää omaa hiilijalanjälkeäsi ja auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta.

Kun uusiutuvan energian kysyntä kasvaa, tuotanto lisääntyy. Tämä auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja edistämään kestävää energiantuotantoa.

Miten hankit vihreää sähköä?

Vihreitä sähkösopimuksia on tarjolla useita. Yhä useampi sähköfirma haluaa tehdä ekotekoja, ja tukea ympäristöarvoja noudattavia tuotantotapoja.

Parhaat ympäristösähkösopimukset löydät täältä seuraavan ohjeen avulla:

  1. Avaa ilmainen sähkönvertailusovellus.
  2. Klikkaa kohdasta “Valitse tuotantotapa” alla olevan kuvan mukaisesti:

3. Valitse “Vain uusiutuvat energianlähteet”. Tämä suodattaa sinulle vihreät sähköt.

Valitse itsellesi mieluisin sopimus eteen avautuvasta listasta.

Miten vihreää sähköä tuotetaan?

Vihreän sähkön tuotantomekanismeja on lukuisia. Olennaisimmat niistä ovat tällä hetkellä vesivoimalla, aurinkoenergialla, bioenergialla ja tuulivoimalla. Nämä kattavat suuren osan vihreän sähkön tuotannosta Suomessa.

Lue lisää sähköntuotannosta Suomessa.

Käydään vihreän energian tuotantomuotoja läpi tarkemmin.

Vesivoima on vanhin ja merkittävin uusiutuvan sähkön lähde Suomessa. Maastojen korkeuserot mahdollistavat vesisähkön tuotannon. Monesti koskien varrelle on rakennettu vesivoimaloita, joissa veden liike-energia muunnetaan sähköksi. Vesivoimaloiden tehot vaihtelee Suomessa yhdestä megawatista aina 170 megawattiin.

Aurinkoenergia tarkoittaa auringon säteilyn käyttämistä energian tuottamiseen. Aurinkopaneelien avulla tuotetaan sähköä, kun taas aurinkokeräimillä kerätään lämpöenergiaa, esimerkiksi veden lämmitykseen. Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet viime aikoina. Tämä tekee niiden hankinnasta taloudellisesti houkuttelevamman.

Bioenergia viittaa puuhun, biokaasuun ja biohajoaviin kierrätysmateriaaleihin. Näitä voidaan käyttää eri muodoissa, kuten nesteenä tai kaasuna. Tätä biomassaa saadaan useista eri lähteistä, kuten metsistä, pelloilta ja maataloudesta tai vaikkapa teollisuuden jätteistä.

Tuulivoima puolestaan perustuu tuulen liike-energiasta muuntamisesta sähköksi turbiinien avulla. Tuulivoiman kehitys Suomessa on kasvanut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tuulivoimalat tuottavat sähköä, kun tuulen nopeus on 3–25 metriä sekunnissa.

Tuulivoimala vauhdissa

Missä vihreää sähköä tuotetaan?

Suomessa tuulivoiman tuotanto tapahtuu pääosin länsirannikolla, erityisesti Pohjanmaalla. Jopa 37% kaikista tuulivoimaloista sijoittuu tälle alueelle.

Itä-Suomessa tuulivoimaloita ei ole Puolustusvoimien tutkien vuoksi.

Vesivoimaa tuotetaan ympäri Suomea, jokien ansiosta, kunhan korkeusero on tarpeeksi suuri. Täällä Suomessa on noin 250 vesivoimalaa, joista monet ovat vanhoja, eikä uusia suuria investointeja ole suunnitteilla.

Bioenergiaa voi tuottaa melkein missä päin tahansa Suomea. Tämä siksi, että tuotanto ei liity luonnonilmiöihin, kuten korkeuseroihin tai rannikolla puhaltavaan tuuleen.

Aurinkoenergiantuotantolaitos maaseudulla

Aurinkovoiman osuus on vielä alle prosentti Suomen sähköntuotannosta.

Tämä voi muuttua paljonkin tulevaisuudessa kun teknologiat ja keräysmekanismit kehittyvät. Aurinkoenergian tuotanto tulee siis kasvamaan Suomessa lähitulevaisuudessa.

Paljon vihreä sähkö sitten maksaa?

Vihreän sähkön hinta määräytyy pääasiassa sääolosuhteiden, energiantuotannon rakenteen ja markkinatilanteen perusteella.

Kuluttajalle vihreä sähkö ei ole merkittävästi kalliimpaa kuin “normisähkö”.

Esim. kerrostaloasukkaan, joka käyttää vuodessa 2 000 kilowattituntia sähköä, vihreän sähkön hintaero on 50 senttiä vuodessa.

Lue myös

Sähköntuotanto Suomessa