Nodesk

Saako sähkökatkoista korvausta?

Sähköverkon häiriöt ja epäsuotuisat sääolosuhteet voivat aiheuttaa sähkökatkoksia.

Kuluttajana ei valitettavasti voi odottaa, että sähkönsiirto olisi aina virheetön.

Kuitenkin joissain tapauksissa sähkökatkoksesta on mahdollista saada korvausta seuraavissa muodoissa:

  • vakiokorvaus
  • vahingonkorvaus
  • sähkönhinta-alennus

Tässä kattava postaus sähkökatkoista aiheutuvista vahingoista ja sähkökatkokorvauksista.

Mikä on “virheellisen toimituksen” määritelmä?

Ennen kuin voi vaatia korvausta sähkön toimituksesta, pitää määritellä mitä “virheellinen toimitus” ylipäätään tarkoittaa.

Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo sähköntoimituksessa olevan virhen, jos se ei täytä Suomen standardeja tai jos toimitus on toistuvasti tai pitkäaikaisesti keskeytynyt tavalla, jota ei voi pitää vähäisenä. Tarkemman määritelmän voit lukea tästä.

Vakiokorvaus pitkistä sähkökatkoksista

Jos sähköt on poikki ainakin 12 tuntia, sinulla on oikeus vakiokorvaukseen. Mitä pidenpi katko, sitä suuremman korvauksen saat.

Tässä vakiokorvauksen suuruuksia sähkökatkon pituudesta riippuen:

  • 12–24 tuntia: 10 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 24–72 tuntia: 25 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 72–120 tuntia: 50 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 120–192 tuntia: 100 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 192–288 tuntia: 150 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • yli 288 tuntia: 200 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta

Eli jos katkoja on useita vuoden aikana, kattoraja korvauksille on silti 200% vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.

Vakiokorvaus maksetaan usein automaattisesti.

Vahingonkorvaus ja hinnanalennus

Jos sähkökatkos aiheuttaa sinulle vahinkoa, kuten sulattaa pakasteet tai rikkoo laitteita, voit vaatia vahingonkorvausta verkkoyhtiöltä.

Vahingonkorvausta voi hakea myös, vaikka sinulle maksettaisiin jo vakiokorvausta!

Hinnanalennusta puolestaan voi vaatia lyhytaikaisista tai usein toistuvista katkoksista.

Korvausvaatimus tulee esittää verkkoyhtiölle kohtuullisessa ajassa.

Jos et pääse yhteisymmärrykseen sähköyhtiön kanssa, voit kääntyä kuluttajaneuvonnan tai kuluttajariitalautakunnan puoleen.

Tarkista myös, korvaako kotivakuutuksesi sähkökatkosta aiheutuneet vahingot.

Lue myös

Voiko sähkö loppua Suomesta?

Milloin sähköyhtiö voi katkaista sähkösi?